Accueil Tamazight Ad ilin Yiqbayliyen di ttiɛad

Asmekti n tmenɣiwt n Meɛtub Lwennas

Ad ilin Yiqbayliyen di ttiɛad

70

Am yal aseggas, wid yegzan amennuɣ n Lwennas n Ayt Lewnis, ṭṭfen di lweɛd n tekdit i lebda, d usmekti n wayen iɣef yettwanɣa deg wakal-is.

Dɣa, i lmend n wazemz n 25 yunyu i d-yettqaraben, aṭas n tddukkliwin ara yilin di ttiɛad i usmekti n uɣewwaɣ s kra n warmuden idelsanen neɣ inaẓuranen.

Di tmurt, aṭas n tddukkliwin i yettheggin si tura armuden ara gent i lmend n waya. Gar-asent tiddukkla Meɛtub Lwennas Ccfawa d usiweḍ, i d-tesnulfa teǧǧalt n unaẓur-a Massa Nadya Meɛtub. Ad d-theggi dɣa tddukkla-a ahil d ameqqran, ideg ara yemmag usmekti ula di Bgayet, s uḥḍar n ddeqs n yinaẓuren am Zedek Mulud, Uleḥlu, Ɛli Ideflawen, Malika Dumran d wiyeḍ. Ula d Tasbeddit Lwennas Meɛtub yetturaǧu, am yal aseggas, ad d-tessuddes kra di Tewrirt Musa.

Di tama n Buɣni, ad yettwasbedd dinna usebdad ɣef yiseɣ n urgaz-a, mmi-s n Tewrirt Musa, ass n 25 yunyu i d-iteddun, akken i d-tewwi teɣbalut-nneɣ. Din, ad teḥḍer twacult n uɣewwaɣ, inaẓuren akked wid akk i t-iḥemmlen. Ayen yerzan asnulfu n usebdad-a, yemmug s yifassen n yiwen n unaẓur, s tallelt n kra n Yiqbayliyen n Tmurt d wid n yinig, i yekkin abeɛda s tedrimt.

Akkin i yilel, ad d-ilin warmuden ula ɣur yizwawen n lɣerba, am Fransa d Kanada. Di Fransa, tettheggi-d tddukkla Tafransist-Tamaziɣt n Essonne yiwen n unejmuɛ deg Massy, s uḥḍar n waṭas n wudmawen n yidles, n tẓuri d tsertit. Daɣen, ula d tiddukkla Iqbayliyen n Paris, ad tili di ttiɛad i wass n acer, 23 yunyu, deg ubraḥ n Stalingrad, ideg ara yili tazwara umeslay ɣef Lwennas Meɛtub, syinna, d agala n tejmilt sɣur kra n yicennayen.

Ad yili unejmuɛ ass n, 23 deg yunyu 2019

Ur tezgil ara tddukkla n yilmeẓyen n Fransa ttiɛad akken ad rren tajmilt i Maɛtub Lwennas i lmend n 21 n yiseggasen seg wasmi i yettwanɣa. Ɣef waya ad d-yili unejmuɛ ass n 23 deg yunyu 2019, ɣef 4 n tmeddit deg umkan n Stalingrad di temdint n Paris.

Nesteqsa-d Mass Lounes le Kabyle, imi netta d win i d-iheggan leqdic-agi, a-t-an d acu i d-yenna : “Dd yiwet n tugnit anda ara d-nnejmeɛen Leqbayel iɣriben, akken ad d-nesmekti tamettant n Lwennas Maɛtub. Nebɣa ad nazen yiwen n yizen n tlelli, n tdukli, n tegmat gar yigduden. Akken daɣen d yiwet n tugnit anda ara nemmeslay ɣef leḥkum amesbaṭli, imi di tallit n leḥkum-agi i yettwanɣa Maɛtub s leɣḍar”.

Ad d-nesmekti d akken aseggas iɛeddan ḥeḍren deg unejmuɛ azal n 5000 n yimdanen ama d Iqbayliyen ama d Irumiyen i yettnadin ad issinen idles amaziɣ, acku Maɛtub Lwennas d yiwen uzamul ara yeqqimen deg umezruy, akken bɣun ɛeddan yiseggasen. Yerna-d deg wawal-is Mass Lounes : “Deg wahil i d-nhegga, ad yili umeslay ɣef umecwar n unaẓur, ɣef tmedyazt-is, ladɣa ɣef tayri i d as-yefka i teqbaylit, i yidles, i tilelli, i yizerfan n umdan akked tmurt-is. D yiwet n tegnit anda nezmer, ad nesuzer amezruy-agi n Lwennas Meɛtub i yimdanen ara d-yasen akken win ur nessin ad yissin.
M. K. / Y Souhila