Accueil Tamazight «Ad nɛiwen s wayen nezmer…»

Cherif Mellal

«Ad nɛiwen s wayen nezmer…»

268

«D ayen yessefraḥen aṭas imi ass-agi, d amedya n wala-d d acu i zemren yimeẓyen-nneɣ ad xedmen, ladɣa ma nefka-asen kra n ttawil. Nekk ad d-iniɣ belli ilmeẓyen-agi n At Ɛissa Mimun, yesɛan tabɣest d leḥrara, yerna umnen s wayen bɣan, armi ssawḍen ɣer yiswi-nsen. Ayen akka xedmen, ssarmeɣ ad yili d amedya i yilmeẓyen n tɣiwanin-nniḍen n Tmurt n Leqbayel, neɣ n tmurt n Lezzayer. Xas ulamma, imḍebbren ur d-rrin ara lwelha-nsen neɣ ulac-iten maḍi, ass-a nwala-d belli d ilmeẓyen yeččuren d asirem d lebɣi, ara i iqedcen i yiman-nsen. Nekk si tama-w, ad ten-ɛiwneɣ s wacu zemreɣ, ama s tukci n ttawilat yecban ddwabex d wallalen i ilaqen i ddabex n uḍar. Ad iliɣ ɣer tama-nsen, i wakken ad newwet akken ad d-nawi asenfar-agi neɣ amɛiwen, imi aql-aɣ ɣer yid-s n yilmeẓyen-agi. Nefreḥ akk swayen xeddmen yilmeẓyen n tmurt n Leqbayel, ladɣa deg tallit-agi n lehlak (Kuruna), imi d izen i kra ɣef tdukli d utɛeqqel n yilmeẓyen-nneɣ. Di taggra, ssarameɣ imḍebbren n tmurt, ad d-rren lwelha-nsen ɣer tmurt n Leqbayel, imi tettwattu ladɣa deg uḥric-agi n yilmeẓyen d waddal. Ssarameɣ-asen afud igerrzen i yilmeẓyen-agi.”