Accueil Tamazight «Ad yeffeɣ walbum-iw ajdid deg unebdu-agi…»

Zedek Mulud, d acennay

«Ad yeffeɣ walbum-iw ajdid deg unebdu-agi…»

570

Zedek Mulud seg yinaẓuren-nni i yeddmen s wudem ifazzen tizlit taqbaylit. Nemlal-it i lmend n tejmilt i yuɣalen i Lwennas MeƐtub, deg unnar aɣurbiz n Bgayet, yeqbel ad d-yerr ɣef yisteqsiyen-nneɣ.

Aɣmis n Yimaziɣen : Awal ɣef tejmilt-a i yuɣalen i Lwennas MeƐtub ideg aql-ik d inebgi n yiseɣ…
Zedek Mulud :
Lwennas yuklal ugar n tejmilt. A win yufan, yal tikkelt ad d-ttilint temliliyin yecban ta. Lwennas d yiwen n urgaz i yennuɣen ɣef teqbaylit d yidles, d unadi n tidet. Nusa-d ass-a ad as-nerr tajmilt am wakken yella da gar-aneɣ.

Nezmer ad d-nini aql-ik deg ubrid-is, imi ula d medden llan ḥemmlen ad ak-ssiwilen « MeƐtub wis sin »…
Amek ara ak-d-iniɣ… Lwennas d Lwennas. D tidet tecrek-aɣ teqbaylit d umennuɣ ɣef tmagit, wamma ulac win izemren ad yili d wayeḍ. Lwennas yexdem akk tazmert-is, tura yeǧǧa-d isem-is. Ssarameɣ wigad ara d-yekkren deffir, ad kemmlen i umennuɣ. Akka kan i tezmer ad tili. D tidet ixuss gar-aneɣ, maca akken neqqar, win uɣur i d-teggra ad tt-yessiweḍ. Ahat ad d-yas wass ideg ara d-yeḍru yiswi iɣef nnuɣen yimeɣnasen n teqbaylit.

Mačči d tikkelt tamezwarut ara tecnuḍ di Bgayet ?
Mačči d tikkelt tamezwarut maca aṭas-aya ur cniɣ da. Tikkelt taneggarut segmi cniɣ deg temdint n Bgayet, deg unnar-a waqila, tettuɣal ahat ɣer 2002.

D acu d sebba n waya ?
Akken teẓriḍ, di tmurt-nneɣ, d awanek i yesselḥayen tilufa n yidles. D asḥissef! Ur ttaǧǧan imdanen ad qedcen.Ttmagaren-d iɛewwiqen. Yal tikkelt tlaq tsiregt…

Ɣer taggara, tettwasaẓ tuffɣa n walbum-ik amaynut…
D tidet. Nezmer ad d-nini tura yewjed walbum. Mazal kan kra n lecɣal ineggura. Ad d-yeffeɣ deg wayyur-a n yulyu, neɣ deg ɣuct ma iɛeṭṭel. Lḥasul, deg unebdu-a.

Meslay-aɣ-d akka cwiṭ fell-as ?
Ad yesɛu walbum-a 14 n tezlatin. Ad ilint deg-s, am dima, tezlatin n umennuɣ, akked tiyaḍ. Amennuɣ yella deg-neɣ. Ad d-teddu deg-s tejmilt i Si Lḥafiḍ.

Awal-ik ɣef warraz n tezlit tamḥaddit i ak-d-tefka tddukkla taqbaylit n Lyon s yifassen n Nadiya MeƐtub, taǧǧalt n uɣewwaɣ?
D ayen i yi-d-irennun afud akken ad kemmleɣ deg ubrid-iw n ccna. Rnu heggan-t-id d tamuffirt. Ur bniɣ ara ɣef tigawt-nni. D ayen i yi-yesferḥen, abeɛda imi d Nadiya i yi-t-id-imudden. Aya, si tama, d asṭeɛref s wayen xeddmeɣ. Ad ten-snemmreɣ aṭas aṭas.

Kra n wayyuren kan i d-yeqqimen i Zénith-ik amezwaru. Anda yewweḍ uheggi ?
Aql-aɣ tura nettheggi i usihar-a. D ayen ara igerrzen, imi aṭas i yuɣen yakan imukan-nsen. Dɣa, i Zénith-iw amezwaru, ssarameɣ ad igerrez akken ad ferḥeɣ, ad ferḥen medden, ad tefreḥ teqbaylit.
Yesteqsa-t M. K.