Accueil Tamazight Ad yili deg waggur n yebrir

ASEGMI AƔELNAW - Akayad n waddal i yinelmaden imunan

Ad yili deg waggur n yebrir

46

Ass-nni n ttlata yezrin, 5 deg waggur-agi n meɣres 2019, i d-tefka tneɣlaft n Usegmi aɣelnaw Massa Nouria Benghabrit, deg tansa (le site) n tneɣlaft-is leğrida n ukayad n waddal i yinelmaden imunan. Akayad-agi, yerza imsizewren n taggara n ulmud alemmas (BEM) d win n taggara n ulmud n tesnawit (BAC).

Ad yili ukayad-agi n waddal i yinelmaden imunan, gar 21 meɣres-agi alamma d 06 deg waggur n yebrir i d-iteddun.Yetturaǧu ad t-sɛeddin wazal n 198 262 n yinelmaden imunan yettheggin akayad n BAC i tezrigt-agi 2019, gar-asen 117 526 d arrac ma d 80 736 i d-yeqqimen d tullas. Ad yili usɛeddi-ines deg 187 n wammasen n uɛeddi, ma d uṭṭun amatu n yinelmaden imunan, yettheggin akayad-agi n BAC, yewweḍ aseggas-a ɣer 262 415.

Am wakken daɣen yetturaǧu, ad t-sɛeddin wazal n 11 763 n yinelmaden imunan yettheggin akayad n BEM. Gar-asen 8 256 d arrac d 3 505 n tullas, ara isɛeddin deg 57 n wammasen n usɛeddi. Ma d uṭṭun amatu n yinelmaden imunan yettheggin iman-nsen i ukayad n BEM, yewweḍ ɣer 19 352 n yinelmaden. Ma d ikayaden unṣiben n taggara n useggas-agi aɣurbiz 2018 / 2019, yetturaǧu ad qqimen akken i ten-id-tessumer tneɣlaft n usegmi, di tazwara n waggur n cutember iɛeddan.

Ad nebdu seg ukayad n taggara n uswir amenzu 5e, i yetturaǧun ad d-yili ass n larebɛa 29 deg waggur n maggu(29/05/2019). Ma d win n taggara n uswir n ulmud alemmas, yettwassnen s yisem n BEM, ad d-yili seg wass n lḥed 09 alamma d ass n ttlata 11 seg waggur yunyu (09-10-11/05/2019). Ma d win n taggara n uswir n tsenawit neɣ ayen iwumi qqaren BAC, yetturaǧu ad d-yili seg wass lḥed 16 yunyu arma d ass lexmis 20 deg waggur n yunyu (16-17-18-19-20/06/2019).

Adaoun Ghani