Accueil Tamazight Amγar

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Amγar

52

Yiwen wass, yeεreq-as ccγel i yiwen yilemẓ. Yecεel-as igeṛṛu, yuder γer lexla. Yebbeṛmel armi yebγa ad d-ihder kra, yemmuqel akka d wakka, dɣa, iwala yiwen umγar ikes akraren, yenna-as: «Ah! Yefka-d Ṛebbi win seg ara d-awiγ lweqt».

Iruḥ γer umγar, yenna-as: Salam wlikum». Yerra-d umaɣr-nni : «Salam lεaslama».
Ilemẓi-nni, yecmumek yakk: « Amek ihi bxir ?»
-Bxir a mmi, ad isteqsi fell-ak lxir.
Ih a lbaraka, ddunit-agi tewεeṛ !
Amγar yuγ lḥal mačči d amγar baṭel, yekka-d si temẓi, yessen lesrar-is. Heddren armi εyan. Yenna-as yilemẓi-nni: «Welleh a lbaraka, a tazwara-nni ar bγiγ ad sεeddiγ yis-k lweqt, taggara γriγ-d γur-k ddunit».
Amγar: Ihi a mmi d nekk i d-isεeddan yis-k lweqt armi ṛwan yixfawen-iw.
Yahia Yanes