Accueil Tamazight Amek-itt liḥala n tudert-is di tmetti n tmurt-is ?

Ass amaḍalan n umeɛḍur

Amek-itt liḥala n tudert-is di tmetti n tmurt-is ?

25

Ass n 3 duǧember yezrin i d ass amaḍalan n umeɛḍur. Ma nemmeslay-d ɣef liḥala-s tinmettit, mazal ar tura yuɣal di rrif, ttwakksen-as seg waṭas n yiseggasen ddeqs n yizerfan igejdanen iɣef ara neɛreḍ ad nessefti awal.

Anda-t uzref i tɣuri?

Ulamma asaḍuf yefka azref i yal aɣerman i tɣuri baṭṭel, tidet teqqar-d mačči akken i tella taluft ɣef yimeɛḍar. Dɣa, aṭas seg-sen i yettuḥettmen ad d-ḥebsen taɣuri war ma iga-asen-d uwanek ttawil amek ad kemmlen. Ama s uxdam n wawwaḍ (l’accessibilité) s tceryult i tneɣriyin, s usnulfu n tneɣriyin tuzzigin, neɣ s usnulfu n yiselmaden yettḥerriken ara irezzun s ixxamen i usɣer n yimeɛḍar. Daɣen, ilaq ad d-nini d akken ula d wid yewwḍen ɣer tesdawit, ttidiren uguren d imeqqranen di tudert-nsen n yal ass, abeɛda imi tikwal tekksen-asen ahil n umallal n tudert tinmettit (AVS).

Mazal tajernant di 4 000 n yidinaren

Acḥal n yiseggasen segmi ttnaɣen tddukkliwin, imeɛḍar d yimawlan-nsen i useḥbes n lbaṭṭel d usali n upansyun amayyur n umeɛḍur. Dɣa, ulamma iberreḥ-d unabaḍ d akken ad tali ɣer 10 000 n yidinaren seg umenzu n tuber yezrin, ar tura d awal kan (ur tettwasemres), acku ttaɣen yimeɛḍar ala 4000 n yidinaren.

Tuɛert n ukcam deg tudert tinmettit

Seg yiɣilifen-nniḍen i d-yettemlil umeɛḍur, yal mi ara yeffeɣ tawwurt n uxxam-is, d wid n wawwaḍ ɣer wanida yebɣa ad iruḥ, i uqdaw n ccɣel neɣ i uxeddim. Ugur-a, iḥuza s waṭas imesdurar, imi yewwi-d tili tga-d ddula ahil uzzig n wawwaḍ i temnaḍt-a. Ama d tacrift, d tasreqqest (lbusṭa), d taɣiwant, d taneččit, d tanegga (agence) neɣ d asensu, ur yettaf umeɛḍur abrid i netta, ɣas yefka-as usaḍuf, di tferrawt kan, azref.

M. K.