Accueil Tamazight Amgarad gar limam d yimẓulla

Ayt Smaɛel

Amgarad gar limam d yimẓulla

36

Simmal i d-yettbin di tallit-a tamirant amek yettarra umdan tasreṭ gar tmentilin i yeskarayen amennuɣ, deg wayen ara tili d tin i d-yettawin talwit si yal tama.

Dɣa, ussan-a ineggura di taddart n Tregragt, taɣiwant n Ayt Smaɛel, qrib nnuɣen kra n yimẓulla akked limam n lǧamaɛ mi d-yecceḍ deg uxṭab ansayan i d-yettawi. Ɣef wakken i d-tenna teɣbalut-nneɣ, yekcem limam deg taluft n nnekwa d tutlayt armi yenna ur ilaq asiwel n « Azul » deg wadeg n sslam n Waɛraben.

Aṭas i d-yeffɣen imir-nni d imẓulla seg lǧamaɛ, imi ḥulfan ttwaḥazen deg yiseɣ d tillit-nsen, rnu llan bɣan tazwara ad ssutren aṭixxer n limam-a. «Zik mi tuɣ lecyux d at taddart i ten-id-yesbeddayen, ur ttekcamen di kra n tlufa i yerzan nnekwa d lasel. Ma d tura imi tekcem tsertit di ddin, d awanek i ten-yettxellisen, yal tikkelt amaynut i d-ttawin, neɣ tikti i bɣan ad zerɛen», i d-yenna yiwen n umezdaɣ seg Ayt Smaɛel.

Ad d-nerr awellih d akken amcubbek gar ccix n lǧamaɛ d yimẓulla ur yelli d amaynut deg Ayt Smaɛel d tuddar-is. Ugar n wayen i d-yellan taggara-a di taddart n Ayt Tɛisiwt, mi d-tekker yiwet n terbaɛt i yellan mgal ccix aqbur tebna lǧamaɛ d amaynut, ad d-nesmekti daɣen amennuɣ-nni i d-yeḍran di Tregragt, deg useggas n 2015, gar terbaɛt i yellan mgal ccix n lǧamaɛ « Al huda », d terbaɛt i yellan yid-s.

Lawan-nni, sutren kra n yimdanen deg Tenmehla n tlufa n ddin ad asen-tbeddel liman wayeḍ. Di leɛḍil ad d-uɣalent tjemmuyaɛ ara iqeɛɛden tikli n tmetti, nettwali ur d-wwin leǧwamaɛ aseggem-nni meskud amdan yeffeɣ i ubrid.
M. K.