Accueil Tamazight ‘’Ar ass-a, mazal nnig n 20 n yiḍrisen i yuran di tesɣunin,...

Dr Said Chemakh, d aselmad deg tesdawit n Tizi Uzzu

‘’Ar ass-a, mazal nnig n 20 n yiḍrisen i yuran di tesɣunin, ur d-ddin ara di « L’anniversaire (Amulli) »’’

710

Nesteqsa Mass Said Chemakh ɣef tira n M. Feraoun, ha-ten-in wawalen i d-yenna : ‘’Aṭas n wid i yuran ɣef tmeddurt n Mouloud Feraoun d wayen d-yeǧǧa d arraten. Tamettant-is, s waldun n ifaciyen n l’OAS, tessaweḍ-it yettwassen nnig wakken ttwassnen imura izzayriyen-nniḍen. Aṭas i yettwarun fell-as ama d tizmamin, d iḍrisen, ikatayen n DEA neɣ n Duktura. Mgaraden yimussnawen isdawanen d wid yuran di tmuɣliwin-nnsen ɣef wayen i d-yeǧǧa. Llan wid yesqerqren kan ɣef takti-nni: Feraoun d «ametruzzi» neɣ d amaru «assimilationiste». Wigi, qqimen kan ɣer unadi di «tefransist-nni n lakul» neɣ «le français scolaire» i yessexdem M. Feraoun deg 3 wungalen-is (Mmi-s igellil, Akal d yidim d Iberdan yessawnen). Ssawḍen armi qqaren ur yezmir ara ad yaru ma mačči ɣef taddart… Asmi i d-yeffeɣ «La cité des roses», ḍḥant-d taktiwin-nnsen ziɣ aṭas i zeglent.

Llan diɣen wid yuran ɣef wayen i d-yeǧǧa M. Feraoun s zzux d tfenṭazit acku yefka-d udem n tmurt n Leqbayel. Gar wigi, ad naf imura iqbayliyen-nniḍen : M. Mammeri, Nabil Fares, Tahar Djaout… neɣ imura n Tmazɣa yuran s tefransist yecban : M. Dib, Driss Chraibi… Amur ameqran, glan deg unadi d warraten-nnsen s tesleḍt n «Jours de Kabylie (Ussan di tmurt n Leqbayel)», «Journal (Aɣmis)», « Lettres à ses amis (Tibratin i yimeddukkal-is)»… Tisuqilin n tutlayin-nniḍen mačči d yiwet (akken yura Y. Nacib di 1988 : azal n 12 tutlayin) ɣer teqbaylit kan. Llant snat tsuqilin n «Mmi-s igellil », tlata tsuqilin n «Ussan di tmurt n Leqbayel»… Aseḥbiber ɣef tsekla timawit taqbaylit, yessaweḍ M. Feraoun ad yili d amussnaw wis sin mbeɛd Boulifa, uqbel Mammeri i ara yarun tazmamt ɣef «Isefra n Si Muḥend».

Ar ass-a, mazal nnig n 20 n yiḍrisen i yuran di tesɣunin, ur d-ddin ara di « L’anniversaire (Amulli) », gar-asen : «Laɛwayed n Leqbayel », 1951 ; «Amɛiwen di tmetti taqbaylit», 1961.. neɣ timucuha :» Tafunast n igujilen», 1960, «Mqidec d Tteryel», 1960, «Tidyanin n ɛemmi Mcibci», 1956… A win yufan ad ten-id-zdin d adlis. Deg wayen tura Anne Roche ɣef tsekla tazzayrit, tessedda-d awal i asen-yenna Nabil Fares deg usarag di tesdawit n Aix : « Ilaq ad teɣrem Feraoun. Di Feraoun, yella yal ci»… Ihi, acu i nettraǧu akken ad nɣez di tmussni ?’’.
H. M.