Accueil Tamazight Asenzi s ubuddu n ungal Agadir n Roma n Aumer U Lamara

Asenzi s ubuddu n ungal Agadir n Roma n Aumer U Lamara

97

Ass-nni n sed, 13 deg yebrir 2019, i d-yella usenzu s ubuddu n wungal Agadir n Roma sɣur ameskar-is Aumer U Lamara deg tnedlist La Libre pensée i d-yezgan deg temdint tajdidt n temdint n Tizi Uzzu, anda yeḥḍer ula d bab n tezrigin i t-i-id yessuffɣen, Mass Ramdane Achab. Deg tazwara, uqbel ad d-awi awal uneggal ɣef udlis-is, yenna-d kra n wawalen ɣef teswiɛt i tettidir, akka tura, tmurt n Lezzayer. Iwala d akken taswiɛt-a, tezmert ad teglu s tafat, acu kan tezmer diɣ ad d-tawi nnger, daymi, ɣef wakken iwala, ur ilaq ara “ad nefk afus”. Syin, yefka-d ssebbat i t-yeǧǧan ad yaru ungal-a. “D nnif i yi-yewwin. Ma ulac maḍi, llant snat n ssebbat. Tamezwarut d tamsalt n zik n Yirifiyen, tis snat teqqen ɣer umezruy n tmurt n Ruman imi amussnaw ameqqran n umezruy n tmurt-a, yudder-d akk timeslayin ala tamaziɣt. Ɣef wanect-a i bɣiɣ ad d-ssifrireɣ Maher deg umezruy, amnay ameqqran amaziɣ i nebɣa ad d-nessuffeɣ di tillas”, i id-yenna Mass Aumer U Lamara. Uqbel ad iɣer kra n yiḥricen deg ungal-is, yefka-d timuɣliwin ɣef kra n tedyanin iɣef i d-yemmeslay deg udlis, anda i d-yenna: “Seg tama n umezruy, nenna-d ayen yellan, ma seg tama n tuder n yiwudam, iban d tasekla”. Agzul n wungal “Agadir n Roma, d tadyant n Maher (amnay amaziɣ) akked yimeddukkal-is, deg tikli-nsen mi ddan ad kecmen Roma, idis n Hannibal. Ungal, d asaru n tmeddurt-nsen; llan ddren, teddun d iserdasen tama n wid Tqerdact (Carthage) akked wid n tmura-nniḍen, mi tezzin rennun, deg yimenɣi ɣer wayeḍ, di twaɣit ɣer tayeḍ, acḥal n yiseggasen akken ad d-afen tawwurt i Roma. Ungal-a, diɣ, d tamuɣli ɣef umezruy n Tmazɣa di tallit-nni n Spanya, n tmurt n Ruman…atg”. Uqbel ungal-a, Aumer U Lamara yura “Iberdan n Tissas”, Agellid n tmes”, “Tullianum, taggara n Yugurten”, “Omaha Beach, ass-a d wussan”, “Muḥend Abdelkrim”, “Les sentiers de l’honneur”, Timlilit di 1962”, “Taârabt-tineslemt n usekkak”…

Hocine Moula