Accueil Tamazight Ass-nni, ssuffɣen yimezwura Fransa, ass-a, la ttnadin yineggura ɣef tsura n Tegduda

TIKLI TIS 20 - Gar usmekti n uzarug d umennuɣ n umussu (1962/2019)

Ass-nni, ssuffɣen yimezwura Fransa, ass-a, la ttnadin yineggura ɣef tsura n Tegduda

35

Temgarad s waṭas tikli-agi tis 20 n umussu aɣerfan ɣef tid i d-yeḍran, yakan, uqbel-is, ama deg Tmurt n Leqbayel neɣ deg tamiwin-nniḍen.

Tikli n wass-nni n lǧemɛa, 5 deg yulyu 2019, ɣur-s sin n wudmawen : Amezwaru d asmekti n uzarug n tmurt n Lezzayer i tewwi ass n, 5 yulyu 1962 ; wis sin d akemmel n tekliwin n umussau aɣerfan i yebdan deg wass n, 22 deg furar 2019, xas ulamma teḍra-d tikli tamezwarut ass 16 deg furar deg temdint n Xerrata, deg lwilaya n Bgayet. Deg tikli-agi tis 20 n umussu aɣerfan, nezmer ad d-nini ihubb-d qeccuc meccuc ɣer temdinin n Tmurt n Leqbayel.

Aṭas n wid ur nleḥḥu ara yakan, meɛna ffɣen-d tikkelt-a s abrid. Yal yiwen d acu n ssebba i t-id-ideggren. “Nekk, ffɣeɣ-d imi yettwagdel wannay amaziɣ. Lliɣ ur d-cligeɣ ara deg umussu-agi. Ur umineɣ ara yis-s akk”, i aɣ-d-yenna yiwen n yilemẓi i irefden asenǧaq amaziɣ. Aṭas i yellan akka am netta iwumi iban yiswi n tikli. Llan, diɣ, wid i yugin tamḥeqqranit akked uneḥbus n yimdanen, ladɣa, am yizumal n teqrawla tazzayrit. “Ulamek ara neqqim deg uxxam mi ara twaliḍ tukksa n sser ɣef yigrawliwen neɣ ɣef yimeɣnasen.

Ulamek akk ara nizmir ad nessusem ɣef wayen i iḍerrun yid-sen. Ilaq ad newwet fell-asen i waken ad asen-d-serḥen seg lḥebs”, i d-yerna yiwen ubabat i ileḥḥun d twacult-is deg temdint n Tizi Uzzu anda i d-ttmuddun yimezdaɣ-is aman i wid iteddun deg uɣamac n uzal qayli. Xas ulamma yal wa d acu n ssebba i t-id-yewwin, meɛna yesdukkel-iten yakk yiwen yiswi: Aneqluɛ n unagraw seg yiẓuran.

Aya-gi yettban-d deg yisuɣan akked tira n yimesbaniyen i yuggulen ɣef rrwaḥ n wid i yellan deg udabu ama zik ama tura. Gar yisuɣan n yimesbaniyen i yeṭṭfen taqacuct deg tekliwin n Tizi Uzzu, ad naf taggalit-a i d-yettuɣalen yal tikkelt “Ad truḥem, ad truḥem. Nekni, nenna-d ad truḥem, ad truḥem”. Awalen am wigi, qqnen mliḥ ɣer limin n Leqbayel.

Ttaken-d icbi deg jmaɛliman. Ihi, akken qqaren: “Ma nniɣ-ak jmaɛliman, aẓ-d ma zadent deg-k tissas”. Deg tikli-agi, daɣen, iban-d d akken ur qqbilen ara yimesbaniyen askasi-nni i d-yessumer uselway n uwanek Bensalah imi mazal ssuturen rwaḥ-is akked wid yakk yellan deg udabu akka tura, yedda-d ula d Gaid Salaḥ. Akken yebɣu yili lḥal, mazal teddunt tikliwin deg talwit deg Tmurt n Leqbayel.
Hocine Moula