Accueil Tamazight ‘’Bɣiɣ ad iliɣ d amedya i tid yerran lebɣi-nsent ɣer ṭṭarf…’’

Djamy Kerdja, d acennayt tameynut

‘’Bɣiɣ ad iliɣ d amedya i tid yerran lebɣi-nsent ɣer ṭṭarf…’’

314

Deg tdiwennit-a, newwi-d awal s umata ɣef tezlit tamezwarut n tcennayt tamaynut Djamy Kerdja, album i d-tettheggi  akked yisenfaren-nniḍen sya ɣer sdat.

Aɣmis n yimaziɣen : Azekka n ttlata, 1 deg cutember 2020, ara d-teffeɣ yiwet n tezlit-im (single). I wacuɣer i tferneḍ azemz-agi ?
 Djamy Kerdja: Lukan ad nadi ɣef wass yecban amenzu n cutember, ad naf d akken aṭas n tedyanin i d yeḍran deg-s di dunnit merra. Ma nuɣal-d ɣer twacult-iw kan ass, n 01 deg cutember 1966, tlul-d yiwet n teqcict ɣeer sin n yimdanen (Kerdja Said d Abdelmeziem Ouzna ), ad ten-yerḥem Rebbi, d nekk Djamila Kerdja. Diɣen, deg useggas n 2010, yewweḍ leɛfu n Rebbi mmi-s n ɛemmi, d amejjay ameqqran n wallen di Lezzayer, di leɛmer-is 48 n yiseggasen kan. Seg yimir, ur xdimeɣ amulli-inu imi leḥzen i d-yeǧǧa deg wul d ameqqran. Xtareɣ ihi ass n, 01 deg cutember 2020, i usuffeɣ n tezlit-iw tamenzut iwumi bɣiɣ, si tama, ad tt-rreɣ d tajmilt i mmi-s n ɛemmi, si tayeḍ, ad as-qqneɣ lfal yelhan s tlallit di tzuri, ncallah yeɛya lhem. Akka ara sɛeddiɣ amulli-inu tikelt-agi. D nekk ara d-yefken arraz i kra i yeṭṭafaren leqdic iw, i d-yettaken tabɣest i wakken ur feccleɣ ara u ad kemmleɣ amecwar-agi i d bdiɣ seg wul. Nutni arraz ara yi-d-fken, ma slan-as, ma suzrent i wakken ad as-slen wiyaḍ.

Awal ɣef tezlit-agi
D asentel i ḍelbeɣ i Boudjema Rabah imi tella deg wul ad sɛeddiɣ izen i tsutwin i d-iteddun ɣef wayen i d-newṛet sɣur lejdud. Diɣen,  ad nmel s yiseɣ i win ur nelli d Aqbayli ayen nesɛa tigemmi-nnɣ. Nezmer ad as-nini d lewsaya, ur neẓri ara acu ara nernu di tudert. Azwel-is  ‘’Lwert’’, d netta ara yilin d azwel n walbum ara d-iḍefren  Single. Ula d tizlatin ara yilin di walbum, ad icudd ugar deg-sent ɣer lwert.

I wacuɣer armi d tura i tebdiḍ asekles s wudem unṣib ?
Nekk ɣer yiman-iw, xas ur d-snulfaɣ ara, ur ttwassen ara, maca lliɣ di tẓuri si tama n wid yeṭafaren, i isellen, i icennun gar temeddukkal d twacult. Ula d « asenter »si zik-iw i d-senṭaqeɣ cwiṭ taṭitart imi lemdeɣ kra ɣer watmaten-iw. Ayɣer armi d tura i d-beddleɣ tama ? Zik teṭṭef-iyi leqraya d lxedma iwumi fkiɣ yakk lweqt iw. Armi d tura mi akka i d-fɣeɣ si lxedma s waṭṭan n skrer i rriɣ srid ɣer wayen ḥemleɣ si temẓi, tazuri s wudmawen-is yakk  aladɣa aḥric n ccna uɣur rriɣ ugar, imi i yi-yuɣal d ddwa, ufiɣ deg-s iman iw, tgerrez-d kra ula d tazmert-iw.

Ma tzemreḍ ad aɣ-d-temmeslayeḍ ɣef yisenfaren-im n tura akked wid i d-iteddun ?
Isenfaren-inu d asuffeɣ n tizlit-agi azekka, 01 deg cutember, ad tt- id-yeḍfer usuffeɣ n uḍebsi n 6 n tezlatin sya ɣer taggara n useggas 2020,  neɣ tazwara n 2021. Imiren yal ma theggi tezlit, ad ttt-id-suffɣeɣ i yiman-is kan, imi ɣlay mliḥ usuffeɣ uḍebsi ɣef yiwet n tikkelt . Sɛiɣ diɣen asenfar n usuffeɣ n wammud n yisefra s teqbaylit i wakken ad iniɣ fɣent tirga-w, tirga n temẓi. Ad d-rnun kra n yisenfaren-nniḍen ma nedder ɣer sdat, akka i d bnadem mi yewweḍ ɣer lebɣi-s, ad d-ilal lebɣi wayeḍ uɣur ara yessirem. Lḥasun ayen nwala yelha, nbeqqu ad t-nexdem.

Awal ɣef umecwar-im deg ccna…
Fkiɣ aṭas si lweqt-iw d tezmert-iw s lemɛawna n twacult-iw, maca ula d taẓuri, terra-yi-d s tmussni i yid-terna deg yidles d umezruy-nneɣ, am wakken i yi-d-tefkategnatin i wakken ad mlileɣ d waṭas n yinaẓuren imeqqranen mačči ala di ccna. Seg wasmi bdiɣ abrid-iw, mmugreɣ-d siwa ayen yelhan imi d tamsalt n ttrebga uɣur i tt-tella. Quddreɣ amecṭuḥ d umeqqran, quddren-iyi-d. Fkiɣ afud d tebɣest akken zemreɣ, rran-iyi-t-id wid izemren. Ur yeshil wacemma di dunnit, maca ma tḥemleɣ lhaǧa, ad tewwteḍ s wayen iwumi tzemreḍ i wakken ad tt-tawḍeḍ. Iswi-w mačči ala ccna, bɣiɣ ad iliɣ d amedya i tid yerran lebɣi-nsent ɣer ṭṭarf, imi ttakent azal i wayen heddren medden ɣef tmeṭṭut tanaẓurt. Bɣiɣ ad beddleɣ tamuɣli n yimdanen ɣef temsalt-agi, imi win yetturebban anda yebɣu yeddu, ma ur yesezdeg ur yesamas.

Awal n taggara…
 Ad snemmreɣ akk wid yellan deffir-iw neɣ ɣer tama-inu. Wid i yefkan azal i tirga-inu ,yebɣan ad ttekkin s kra i wakken ad uɣalent d tilawt. Ad asen-iniɣ, ula d nutni d nutenti afud igerrzen deg yisenfaren-nsen/nsent. Ad snemmregh le Studo « La Muz  » ɣef leqdic-nsen igerrzen. Mebla ma ttuɣ yelli Nadine ukud cerkeɣ aramsu (La passion) n uẓawan d ccna akked baba-s imi leɛmer ḥesben leɛtab-nneɣ, lweqt mi ara ad ten-ḥwiǧeɣ.Tanemmirt i kra yerran deg-i lettkal, ama d lecyax-iw seg yifennanen, ama d imeddukkal d watmaten n lḥerma .Ula d nekk, ad xedmeɣ tazmert-iw i wakken ad rnuɣ kra i tẓuri xas ula kan d abruy .Tanemmirt i La Dépêche de Kabylie ɣef tegnit-agi i d-tefka. Ad siwḍeɣ awal-iw i wid yesidren Aɣmis-agi, aql-in, hdiɣ-awen akk amaynut-agi. I wid yeqqaren, diɣ,  aɣmis-a.

Yesteqsa-tt Hocine Moula