Accueil Tamazight Buzgan, awal Ɣef usarag n Remḍan Ɛeccab

Udem gar wudmawen

Buzgan, awal Ɣef usarag n Remḍan Ɛeccab

94

Tettkemmil tddukkla tadelsant Tiɛwinin n Buzgan, aheggi n temlilit taseklant yal ddurt, s usnubget n walbaɛḍ n yimura, n yimassanen neɣ n yimeɣnasen. Tikkelt iɛeddan dɣa, d Mass Remḍan Ɛeccab i yellan d inebgi tameddit n wass akken ad d-yawi awal ɣef teqbaylit di tnekkra n 2019 ladɣa. Deg tazwara n wawal-is, yeɛreḍ umsarag ad d-yefk tamuɣli tamatut ɣef umezruy n kra n tutlayin, d ɣef wacimi llant ass-a tmeqqranin i yettwassnen deg umaḍal merra akked tmecṭuḥin i ttmeslayen drus n yigduden. Ɣef tidmi-s, d tamhersa i yellan deffir waya imi amenzay-is d arkaḍ akked uḥettem. Amedya n tefransist, ma yella tuɣ aẓar di Tferka, armi tt-id-tḥettem Fransa deg temhersiwin akk i texdem din. Syin, yerra awal-is Mass Ɛeccab ɣer tegnit i tettidir Lezzayer akka lawan-a s tnekkra taɣerfant i yettkemmilen ar tura. Akken i d-yenna, ur ilaq ad d-yejbed Uqbayli iman-is seg wayen iḍerrun, zun a-t-an ur t-teɛni ara taluft. Nemgal, yewwi-d ad d-yesbeggen, i d-yenna, ula d netta ayen yebɣa s wudem yelhan. Yesḥassef Mass Remḍan ula ɣef wid i yessuturen s teɛrabt di Tizi Uzzu amzun akken d tin i d tutlayt-nsen. Isemmed deg wawal-is umsarag ɣef taluft-nni n « Mačči d lawan ». Yefka-d amedya n tlawin i issuturen izerfan-nsent, maca qqaren-asent mačči tura i d lawan-is. Yenna-d d tikellax waya imi akken i llan qqaren-asen-d ula deg yiseggasen-nni n 1980 mi ssuturen imir-nni tamaziɣt. Deg uskasi, yerra-d umsarag i kra n yisteqsiyen, gar-asen ayen yerzan tasussmi n waggagen ɣef wayen akka iḍerrun di tmurt. Deg tririt-is, yenna-d icudd waya ɣer ukukru imi am wakken llan wid i yugaden ɣef uxeddim-nsen. Yerna-d daɣen belli aṭas i d-yesuffɣen taggara-a imagraden di tɣamsa akken ad d-ffken tamuɣli-nsen, ad wellhen agdud.
M. K.