Accueil Tamazight “D aṭṭan-iw i d afud n tikli-w”

Cayma, d amedya n tebɣest ɣer yimeεḍar

“D aṭṭan-iw i d afud n tikli-w”

93

Seg wid i d-yufraren deg ukayad n BAC, Buεlam Cayma. Γas ma yella d tameεḍurt, terẓa asalu n yiεewwiqen. Nemmeslay yid-s, ha-t-a d acu i aɣ-d-tenna.

Aɣmis n yimaziɣen : Sissen-aɣ-d iman-im ?
Cayma Buεlam:
Ɣur-i 18 n yiseggasen, seg tɣiwant n Tṣexṛiwt, tadayṛa n Iderginen.

Tufrareḍ-d deg ukayad n BAC s 14,98, mmeslay-aɣ-d cwit ɣef ubrid i d-telḥiḍ seg tazwara armi d taggara n useggas ?
Abrid ur yelli d win isehlen. Am yal anelmad, xedmeɣ nnig n tezmert-iw i wakken ad smurrseɣ. D tidet, muggreɣ-d aṭas n yiεewwiqen, ladɣa imi rzeɣ seg uḍaṛ deg ukṛaḍyur amezwaru, i yiǧǧan ḥebseɣ taɣuri azal n wayyur. Rnu i waya, aɣilif n yiberdan-nneɣ i iweεṛen mliḥ, ladɣa di tegrest. Dɣa ttafeɣ-d iman-iw ur ttruḥuɣ ara ɣer uɣerbaz mebla lebɣi. Neɣ s unamek wayeḍ, zemreɣ ad d-iniɣ azgen n useggas ur t-griɣ ara deg tneɣṛit, meḥsub qqaṛeɣ deg uxxam.

Xas ma yella aṭṭan-im mačči d win isehlen, meεna tesneḍ amek ara tidireḍ yid-s ?
D tidet, aṭṭan n tmaẓwalin( myopathie) yewεeṛ mliḥ, besseḥ nemyussan nekk yid-s acḥal-aya, nnumeɣ-t, yennum-iyi, am tmussni n umdan d wayeḍ.

Ahat d win i am-d-yernan tabɣest d tezmert i wakken ad tawḍeḍ ɣer lebɣi-m ?
Akka, aṭṭan-iw d afud n tikli-w, d tamsalt tagamant imi ddunit d amennuɣ. Nezga d amagger n wuguren, ilaq kan yiwen ad yesεu tabɣest d tezmert n wallaɣ, acku d allaɣ i yeselḥayen amdan.

D acu-ten iṣenfaṛen-im ɣer sdat ?
Ssarameɣ ad d-ffɣeɣ d taneɣmast, si zik ḥemmleɣ taɣamsa, lameεna ulac ttawil. Tamazzagt-a ur telli ara deg tesdawit n Bgayet, daymi ferneɣ tutlayt Taglizit, imi deg useggas wis sin zemreɣ ad ferneɣ taɣamsa.

Tasdawit d aḥric-nniḍen di tudert-im, d acu-tt tmuɣli-m fell-as ?
Ur teffreɣ ara fell-am, ḥareɣ ad kecmeɣ deg umaḍal-nni, anda ara issineɣ medden d imaynuten, am wakken ara d-rnuɣ tamussni. D acu kan, seg tama-nniḍen, ur tuhennaɣ ara. Mazal ur tefri temsalt n tnezduɣt-iw, amek i xedmeɣ ḥesleɣ, ur zmireɣ ad ttruḥuɣ yal ass imi ulac ttawil, ur zmireɣ daɣen ad nseɣ, imi ur sεiɣ amsaεef.

Teṣṣaweḍ-d ugur-im i yimḍebbṛen teεna temsalt ?
Ih, a-t-an baba yettazal, meεna ur d-iban ucemma. Nekni nebɣa xeṛṣum tanezduɣt di temdint n Bgayet anda ara qerbeɣ seg tesdawit, ssarameɣ ad d-afeɣ tameẓẓuɣt ara yi-d-yeslen.

Tanemmirt-im, awal-im n taggara…
Tanemmirt i Uɣmis n yimaziɣen, tanemmirt i twacult-iw i ibedden yid-i, ladɣa yemma d baba, ma yella d win i izemren ad yi-d-yefk afus n tallelt ad d-yessiwel ɣer wuṭṭun-a: 06 63 65 78 43.
Testeqsa-tt K. K.