Accueil Tamazight D allal n taywalt d uṛebbi

Awal Taqbaylit deg tmetti

D allal n taywalt d uṛebbi

123

Taqbaylit, ma nenna-d awal-a, aṭas n yiberdan iɣer ara aɣ-yessuffeɣ. Ad nekk seg waṭas seg-sen akken ara naweḍ ɣur-s, d awal ara aɣ-yawin ɣer waṭas n temsal. Tebḍa d iḥricen, yal amdan amek i tt-yettwali, amek i tt-yessemras, iwacu i tt-yesseqdac, dacu-tt teqbaylit-is. Akken i yenna umedyaz deg wawal-is “Yal yiwen taqbaylit-is”. Deg-s nezmer ad d-nessukkes tlata n taɣulin neɣ n tgezmin tigejdanin. Taqbaylit, d tutlayt, nessemras-itt i taywalt; Taqbaylit d laṣel, yis-s nettṛebbi, nessimɣur-d igerdan ɣef nnif d lḥerma; Taqbaylit d tameṭṭut, d nettat i d llsas, tesbedd timetti, terfed axxam-is.

Ma nemmeslay-d ɣef tutlayt, mačči d yiwet n tallit yuɛren i d-tezger. Ar ass-a n wuusan, mazal-itt terfed aqerru, tettmeslay-itt tarwa-s s tfenṭazit, tettwaselmad, tettwaru, tettwasefru… annect-a, amer mačči d tinuzbit-nsen, tili ur tessaweḍ ara ɣer waya, ɣas akken akud amiran yessutur-d ugar n tebɣest d waṭas n leqdic akken ara tkemmel deg ubrid-a. Ma nebder-d laṣel di tmurt n Leqbayel, d taqbaylit i ttawin medden d amedya, ad d-nini d amdan iheddren taqbaylit, yeɛni yesɛa awal. Neqqar yessen taqbaylit, anamek-ines, yettfeṣṣil awal, iferru timsal gar medden; rnu ɣer waya, qqaren seḥfeḍ-as taqbaylit i umecṭuḥ, yeɛni ṛebbi-t-id s nnif, ɣef laṣel d ubrid n tjaddit d ṣṣwab. Ula d tameṭṭut di tmurt n Leqbayel tesɛa amur-is di teqbaylit, acku teṭṭef azgen di tmetti, mi ara iɣib urgaz ɣef uxxam, d nettat i yettaṭṭafen amkan, tettṛebbi tarwa, txeddem lexla, tettɛassa ɣef uxxam-is.

Yenna Sliman Ɛazem “A taqbaylit a tigejdit, a tinna ɣef yebna uxxam”. Ihi taqbaylit d ayen akk yelhan, d ayen yettawin ɣer tafat. Ma terfed-itt tarwa-s s tin n tidet, d awezɣi ad tergagi neɣ ad tengugu, d leḥḥu ara telḥu.

Kh. A.