Accueil Tamazight D tiɣri i ucmal n yiɣallen gar yimezdaɣ

AT ƐISA MIMUN - Asileɣ n tddukkliwin ɣef useḥbiber ɣef twennaḍt

D tiɣri i ucmal n yiɣallen gar yimezdaɣ

44

Taggara n ddurt-agi iɛeddan, i d-tella temlilit tis snat n usileɣ n yiɛeggalen n umussu aduklan, i d-tger s annar tddukkla tadelsant “Itri Uzekka” n taddart n Yixelwiyen. Timlilit tamezwarut n usileɣ, tella-d ɣef usbeddi n usenfar aduklan, i izemren ad d-yawi tadrimt i texriṭ n tddukkla. D aduktur Cennan Arezqi, aselmad n tesdawit n Tizi Uzzu, i d-yellan ɣef lmendad n usileɣ-agi, i d-yeḍran ussan n 04 d 05 deg waggur n tuber 2019. Asileɣ-agi wis sin, i d-yellan ass-nni n lǧemɛa d ssebt ɣef useḥbiber n twennaḍt, yewwi-d deg-s awal uduktur Cennan Arezqi, ɣef usentel-agi: “Asegmi n twennaḍt, i lmend n unegmu idummen”.

D tagnit ideg ara d-yefka umsileɣ n temlilit-a, iwellihen d wamek i ilaq ad nesseḥbiber ɣef ugama ideg nettidir. Am wakken daɣen i d-yemmeslay ɣef wazal sɛant temiliyin-agi deg useḥbiber ɣef twennaḍt. Am wakken i d-yesmekti daɣen ɣer wanda tewweḍ ass-a liḥala n ugama yenṭerren aṭas seg uɣbel n yiḍuman. Mi yessuli usileɣ-agi n sin wussan, tella-d sendiḍelli n ssebt tuffɣa s annar, i d-yellan s tirza ɣer tkebbanit n usefreg n yiḍuman “Aluverplast”, i d-yezgan deg Tala Ɛetman; anda walan wid yellan deg usileɣ amek i d-yettili usefrek n yiḍumman. D tagnit ideg i d-yemmeslay Mass Cennan, ɣef wamek i nezmer ad nessizdig tawennaḍt neɣ ahat ur neṭṭuru ara s yiḍuman-nseɣ. Sya ɣer da, yettili-d uskasi gar-asen, ideg i d-yessefham ugar Mass Cennan, anida ixeddem aserwes gar useddu n yiḍumman di tallit n zik d tin n lweqt-a, d wamek i d-yewwi lḥal ad tili di tizi n wassa. D iɛeggalen n tddukkliwin tidelsanin neɣ d tid n twennaḍt n tama-agi n At Ɛissa Mimun, i iḥedren asileɣ-agi wis sin, gar-asen wid n tddukkla tadelsant “Imnar n Tdukli”, wid n tddukkla n twennaḍt “Amgund” n taddart n Tḥanut, wid n tddukkla tadelsant n Uxxam n yilmeẓyen Dib Ali ɣer tama n yimdanen-nniḍen n tmetti taɣurimt.

Ad d-nesmekti belli d Axxam n yilmeẓyen Dib Ali n At Ɛissa Mimun, i d-yesdurin timlilit-agi tis snat n usileɣ. Am wakken yetturaǧu ad d-inlint deg-s tiyaḍ akka kra n wussan. Ma ɣef yiswi n tmelilit-a tis snat n usileɣ, yenna-d Mass Bedrani Amar, aselway n tddukkla “Itri Uzekka”: “Iswi-nneɣ nekni s usileɣ-agi, d asddukkel n yiɣallen n yimdanen i usḥbiber igerrzen ɣef twennaḍt ideg nettidir. Imi tamsalt-agi, terza-aɣ merra, ihi ilaq ad nẓer amek ara as-nelḥu, d wamek i nezmer ad nsenqes tixessarin i d-yettilin deg ugama s ssebba n umdan…”.Am wakken diɣ, i yetturaǧu ad d-yili usileɣ-nniḍen, ad yili d asuffeɣ n tanant n tsellak timenza (secourisme), ara yeddun ɣef tegzi n waggur. Ad tebdu ass n 15 furar, ad tessali ass n 15 meɣres 2020. D Mass Ali Xeddam, imsileɣ aɣelnaw n tsellak timenza u d aselway n Waggur azeggaɣ azzayri n tama-a n At Ɛissa Mimun. D netta, ara yilin d imsileɣ n tanant-agi n secourisme.
A. A.