Accueil Tamazight D tikli tameqqrant n yiseɣ

Tizi Uzzu Asmekti s tefsut n yimaziɣen d tberkant

D tikli tameqqrant n yiseɣ

102

Send iḍelli n ssebt, 20 yebrir 2019, yella-d usmekti n snat n tefsutin yeqqnen ɣer tmagit n uɣref amaziɣ.

D tafsut n yimaziɣen (20 yebrir 1980) akked tefsut taberkant (20 yebrir 2001), i d-semektan yimelyan n yimdanen i d-yeffɣen ass-nni n ssebt iɛeddan. Tella-d tikli n yiseɣ seg tesdawit n Mulud Mɛemmeri, yellan deg Ḥesnawa alammi d umekkan iwumi qqaren Tacemmaɛt. Ɣef 11h00 n uzal, i tebda tikli-agi n usmekti s wayen iɛeddan d usuter n umaynut. Isdawanen, iselmaden, ineɣmasen akked yinelmaden, ffɣen-d merra s abrid, ula d medden llan qeccic meccuc, yal wa d acu yessutur.

Ccnawi d yisuɣan s ṭṭelq n yijaxuxen akked wallus n kran tezlatin tigrawliwin: Llant tezlatin n Maɛtub, Uleḥlu, Ferḥat Mhenni…atg. Am wakken daɣen, i d-wwin ccnawi ideg ssuturen aṭas n temsal, gar-asent ad asen: “Anwa wigi d imaziɣen”, “Ulac ssmeḥ ulac”, “Ulac xawa xawa”. Imi ɣef leḥsab n kra, iɣermanen-nniḍen xedɛen laman-agi imi ulac tadukli taḥeqqanit deg ugdud amaziɣ. Acu i d-ijebbden lwelha-nneɣ ɣef tikli-agi d tili swaṭas n tlawin s tqendyar n Leqbayel, ma d ireggazen s yibernyas, llan ula d igerdan, i d-yernan sser n tikli-agi.

Am wakken daɣen, i tella tikli-agi d annar i waṭas n yiwudan, gar-asen; Ṭaleb Ṭahar, Zeddak Mulud, Meqran At Lɛerbi, Nadeya Matub…atg. D tikli diɣ ideg mxalafent tikta i ssuturen yimdanen-agi. Ma deg yigenni, ala annayen ara tettwaliḍ ttferfiren, llan wid n yimaziɣen llan diɣ n unabaḍ MAK, llant ula d tid n tmurt n Lezzayer. Ɣer taggara, ad d-nesmekti belli tikli-agi, tedda deg talwit d tegnit yelhan, akken-nni armi kfan deg tmeddit n wass.

Ghani Amazigh