Accueil Tamazight Fatima Chakour tamɣart mm 117 n yiseggasen

Tafsut mm tejmilin

Fatima Chakour tamɣart mm 117 n yiseggasen

64

Ass-nni n lexmis, 25 yebrir 2019, i tuɣal yiwet n tejmilt meqqren sɣur tenmehla n tigawt tinmettit (DAS) n Tizi Uzzu i temɣart tameqqrant akk deg lwilaya n Tizi Uzzu. Tagi d Fatima Chakour, ilulen s yisem n Khouas. Tlul deg useggas n 1902, tura ɣur-s lqern d 17 n yiseggasen (117) di leɛmer-is. Nna Fatima Chakour, mazal-itt ar tizi n wass-a s leɛqel-is, tettnawal i yiman-is. Ur tesɛi kra n waṭṭan iweɛren, mazal leǧwareḥ-is ṣeḥḥan akken ma ttmallan.

Allaɣ-is d wallen-is ula d iḍarren-is, mazal ǧehden. Tettidir deg uxxam i d as-yeǧǧa urgaz-is deg taddart n Ighil Bouchene, di tɣiwant n Ait Aissa Mimoun. Tura akka, ɣur-s ugar n 40 n warraw n warraw-is, i d-rebba s lḥif d lḥifan. Aṭas n yinebgawen n tenmehla n tigawt tinmettit, i d-yerzan ass-nni n lexmis s axxam-is, am wakken daɣen i iḥedren warraw-is d warraw n warraw-is. Am wakken yella deg wawal: “Temlal tasa d way turew”. Nessaram-as teɣzi n leɛmer i Nna Fatima akked tezmert n tzemmurt.