Accueil Tamazight ‘’Ha-tt-an tmaziɣt deg usemres n wakud am tɛrabt, am tefrensist’’

Massa Ouanouche, d tanemhalt deg uɣerbaz amenzu ‘’Atmaten Moula’’ n Tala Ɛetman

‘’Ha-tt-an tmaziɣt deg usemres n wakud am tɛrabt, am tefrensist’’

83

Aɣmis n yimaziɣen : Amek i d-tella tuɣalin ɣer uɣerbaz, aseggas-a ?
Massa Ouanouche : Xas ulamma deg tegnit yemgaraden ɣef tid iɛeddan, meɛna tella-d deg teswiɛt igerrzen. Aya, yeḍra-d s uheggi d uqader  n uprutukul n tezmert n Covid-19  i nexdem nekni s yixeddamen n uɣerbaz s lemɛawna n tɣiwant n Tizi Uzzu akked  yimawlan n yinelmaden i d-yefkan afus n tallelt iwulmen i uqabel n teswiɛt i deg-i nella. Mbaɛd mi nefka iwellihen ilaqen i yinelmaden, yeḍra-d unekcum-nsen ɣer daxel n tneɣrit anda  yufa yal anelmad isem-is yura ɣef ṭṭabla-s. D amekkan-is i netta kan. Yal tikkelt, ad yettɣimi dinna. Seg tewwurt tagejdant alamma d tawurt n tneɣrit, ad yeḍfer unelmad abrid n tiwin, syin ad d-yuɣal s ubrid-nniḍen, abrid n tuɣalin. Aya, i wakken ur ttemlilin ara gar-asen.

I leqraya daxel n tneɣrit, amek i d-tettili ?
 Qqaren yinelmaden d igrawen : nebḍa tismilin ɣef sin yigrawen ara yeqqaren ass s wass anda ara yili uqader n uprutukul-agi i d-nesewjed. Ad yili diɣ aṭas n umeslay i yinelmaden ɣef useḥbiber n tezmert-nsen s tukci n yiwellihen xas ulamma ẓran u gzan taswiɛt-agi n kurua akked ttawilt i as-ilaqen.

I usemres n wakud, ladɣa tamaziɣt imi aṭas n wawal i d-yellan fell-as ?
  Ha-tt-an tmaziɣt deg usemres n wakud am taɛrabt, am tefrensist. Ur yelli d acu i as-yeḍran neɣ i ibeddlen fell-as. D amekkan n zik i d win n tura. Ula deg ulɣu n tneɣlaft n usegmi, akka i tella i uɣerbaz amenzu.   

Acu n wuguren i tzemrem ad d-temmagrem sya d afella ?  
Zemren ad ilin wuguren deg tannumi n yinelmaden imi zgan ttmerḍalen leḥwal-nsen. Wa yettawi-d taɣawsa ɣer wayeḍ axater yettu-tt deg uxxam neɣ ur tt-yeksib ara. Aya, ur ilaq ara ad d-yili deg uɣerbaz. Acu kan, mačči dayen isehlen daymi ad greɣ tiɣri i yimawlan n yinelmaden, ladɣa tiyemmatin, i wakken ad d-ttheggayen leḥwal ara yeḥwiǧ unelmad deg tneɣrit mebla ma tarra-t tmara ad d-yessuter ɣer urfiq-is. Ula d nekni, nhegga-d tifrat i wanect-a. Ma yella unelmad ur nesɛi ara taɣawsa, neɣ yettu-tt, ad d-yas ɣur-neɣ, ad tt-yawi. Ayen din n leḥwal i aɣ-d-fkan yimawlan akked tɣiwant.

Ahat dɣa, d taswiɛt anda ara yekcem useḥbiber ɣer tezmert deg yidles n tmetti ?
Mi ara waliɣ afus n tallelt i aɣ-d-fkan yimawlan n yinelmaden i uɣerbaz, zemreɣ ad d-iniɣ yella usirem ameqqran i wakken ad yaɣ aẓar deg tmetti. Akka tura, seg tirmit-agi kan n uɣerbaz-nneɣ, ha-t-an la nettwali la d-tettuɣal Teqbaylit-nni n zik, meḥsub, tadukli, ticemlit, lemɛana…atg. Nessaram ad yili d amedya i wiyaḍ.

Yesteqsa-tt Hocine Moula