Accueil Tamazight Ibkan n Ɛecba deg umihi ?

Xerraṭa

Ibkan n Ɛecba deg umihi ?

32

Si zik i tettwassen temnaḍt n Ɛecba di Xerraṭa, s yibkan i yettilin dinna s ṭṭaqa.

Deg wayen iɛeddan, send ad yettwamdel ubrid ɣef sebba n lecɣal i yettmaggan dinna, ulac anehhar neɣ amsebrid ur nesɛedda kra n tegnatin yelhan mi ara t-yawi ubrid syinna, ideg yettwali ibkan tikwal rrif n ubrid gedged.

Ilaq ad d-nini d akken seg waṭas-aya, nutni deg umihi yibkan-a, mi asen-ttakken kra n medden tagella n umdan armi izad ufmiḍi n tmettant-nsen. Maca segmi qeddcent di Ɛecba kra n termisin i ureqqeɛ d usewseɛ n ubrid-nni, llan wid yettmeslayen ɣef ssenf-nniḍen n umihi i yettḥazen iɣersiwen-a; win n ucewwel d uɛzal. Neẓra belli tikebbaniyin i iqeddcen dinna, gar-asent yiwet d taṭurkit, yettarra-tent tikwal lḥal ad sṭerḍqent lminat deg Ɛecba akken ad gent imxujen ideg ara ɣzent afalu.

D ayen i d-yettawin tuggdi d rrehba i yibkan, i yettafen iman-nsen ttuḥettmen ad rewlen s anda-nniḍen. Ula d imdanen dɣa, acḥal n tikkal i ccektan yimezdaɣ n temnaḍin i iqerben i umkan-a n uxeddim, ɣef tbumbatin i sṭerḍiqent tkebbaniyin akken ad izelleɛ kra seg udrar.

Mi ara slen ihi yibkan i yir imesli, ttmuqulen amkan deg udrar ideg ttḥulfun s tɣellist, ttaǧǧan win ideg tuɣ llan. «Neẓra llan yibkan i yettwacewwlen s yiqeddicen i d-yettilin dinna, d lminat i sṭerḍiqen yimazzagen di taɣult. Ula d tarewla, fernen yiwen n umḍiq dinna d afellay ideg cewwlen kra n yimezdaɣ, mi asen-tetten lexrif, ttakren-asen tagella», i aɣ-d-tenna yiwet n tmeṭṭut i iqerben i usenfar-a n Ɛecba.

Ɣer taggara, ad d-nesmekti d akken ugar n wayyur segmi ḥebsen lecɣal n Ɛecba, ɣef ssebba n tezɣint i tettidir tmurt. D ayen i d-yewwin ahat cwiṭ n talwit tamakudt i yibkan n umḍiq-nni.
M. K.