Accueil Tamazight Kraḍ n cciεat n teẓruft i Nadir Namane

Udem gar wudmawen

Kraḍ n cciεat n teẓruft i Nadir Namane

137

Namane Nadir, d yiwen gar wudmawen n taggayt n waddal n Kempo muccaεen deg tɣiwant n Mεatqa, i yellan yakan d alɣuɣ n ddunit n waddal n Kempo deg useggas n 2016 deg tmurt n Rumani. Aseggas-agi, iḥella-d kraḍ (3) n cciεat n teẓruft deg tedwilt tis 16 n Talɣuɣa n ddunit n taggayt n waddal n Kempo, i d-yellan deg temdint n Guadalajara deg tmurt n Sepenyul. Tella-d tedwilt-a seg 25 ɣar 27 deg waggur n yebrir 2019, anda tarbaεt n tmurt n Lezzayer, tettekka s 19 n yinaddalen, tḥella-d 50 n cciεat yemgaraden.

Anaddal-a, iḥella-d kraḍ n cciεat n teẓruft deg taggayin n Semi Kempo, Knock Down d Full Kempo, yerna yewwi yiwet n cciεa n udrenz deg taggayt n Self-Defense 1VS1. Namane Nadir, d yiwen n yilemẓi i yesεan 28 n yiseggasen, yezdeɣ deg taddart n At Zεim, yetabaεen ɣer tɣiwant n Mεatqa. Iḥella-d deg umahil-is anaddal, seg useggas n 2016 , snat (2) n cciεat n wuraɣ, Rebεa (4) n cciεat n teẓruft d Snat (2) n cciεat n udrenz. Yurar unaddal-a deg terbaεt n waddal amaswaḍ «Idurar», yuɣal syin d asleɣmay n waddal n kempo n terbaεt n JSC n Mεatqa, i d-yessekkren aṭas n wulɣuɣen iɣelnawen n tɣiwant n Mεatqa, yecban Namane Menad d Ourahmoune Mouhamed d wiyaḍ-nniḍen.

Ali Zalouk