Accueil Tamazight Kra n yiwellihen n wat zik

Alqaḍ n uzemmur

Kra n yiwellihen n wat zik

140

Ahat isem-agi n zzit n uzemmur neɣ zzit aqbayli akken i as-qqaṛen deg kra n temnaḍin tizwawin, fkan-as-t imi yella s waṭaṣ deg tmurt n leqbayel. Rnu i waya, tazemmurt ɣur yizwawen, d azamul n tudert, n liser d temεict n sser. Ulac win ur nezṛi s wazal n uzemmur, imi rnu ɣer lbenna i yesεa, zzit uzemmur, d ddwa i ddeqs n lehlakat. Daymi i as-semman At zik, agerruj n ucbayli. Acku, zik ma yeččur ucbayli d zzit, ulac akukru ɣef yimal n tudert. Neɣ s unamek-nniḍen ma yella zzit, ur yettili ara cceṛ n uɣrum. Ahat asteqsi i d-yettɛeddayen deg yiqeṛṛay-nneɣ ɣef uzemmur, d anwa i lawan n ulqaḍ n uzemmur ?

Deg lawan-a ideg nella, llant temnaḍin i yebdan alqaḍ, llant tiyaḍ mazal. Newwi-d ameslay akked Nna Saliḥa ɣef usentel-a, dɣa tessegza-aɣ-d kra n temsal. Γas ma yella leεmeṛ tekcem ɣer lakul, meεna tigzi i tesεa, teddem-itt-id seg uɣerbaz wiss sin, iwumu tsemma ddunit. Γef lawan n ulqaḍ n uzemmur tenna-aɣ-d: «Ayagi yemgara-d seg temnaḍt ɣer tayeḍ. Taleqqaḍt n uzemmur, tbeddu gar taggara n wayyur n unbir armi d talemmast n wayyur n duǧember. Llant temnaḍin ittewwa deg-sent zik am tid n Ssaḥel, llant tiyaḍ yettεeṭṭil cwiṭ».

I wakken ad aɣ-tqenneε s wawal-is terna tessegza-d : «D tidet yezmer ad yebdu yiwen alqaḍ uqbel lawan, lameεna ayagi diri-t». Tekemmel deg wawal-is : «win yessnen azemmur, yeẓṛa lawan i as-ilaqen. Nekk s ttimad-iw, ad awen-d-ffkeɣ kra n yiwellihen fell-as. Ilaq ad teḥṣum belli, ini n uεeqqa uzemmur, yettak-d udem ɣef lɣella. Dɣa ma yella aεeqqa uzemmur mazal ur yebrik ara mliḥ, seg tama n lɣella, ur tettila ara s buhan, meɛna lbenna, ad yeffeɣ uzemmur-is d abninan. Seg tama-nniḍen, ma yella uεeqqa uzemmur yebrik akk, seg tama n lɣella, ad d-tettili, ma d lbenna cwiyya.

Ula i ddwa ur yesliḥ ara. Ma d win yeǧǧan azemmur-is hacama iεedda lawan-is, imir-n tettuɣal lɣella i tzemmurt, yerna ula d zzit-is diri-t”. Γer taggara, tessarem Nna Saliḥa, ad dhun yilemẓiyen s yiḥeṛqan-nsen, ad xeddmen lqiεan-nsen. Nekni seg tama-nneɣ ad as-nini tanemmirt tameqqṛant ɣef yisallen i aɣ-d-tefkiḍ.

K. K.