Accueil Tamazight “Lɣerba mi ara as-tiniḍ: Tamurt-iw ǧǧiɣ-tt, tamurt-nniḍen ur tt-ṭṭifeɣ ara”

AmZik, d agraw n yicennayen iqbayliyen

“Lɣerba mi ara as-tiniḍ: Tamurt-iw ǧǧiɣ-tt, tamurt-nniḍen ur tt-ṭṭifeɣ ara”

142

Aḥric 1u

Deg tdiwennit-a, newwi-d awal ɣef umecwar n ugraw AmZik akked yisenfaren-nsen.

Aɣmis n yimaziɣen: Anwi-ten yiɛeggalen n ugraw AmZik ?
AmZik :
D yilmeẓyen yettidiren di tmurt n Fransa. Ass-a, nufa-d iman-nneɣ deg ccna. Xireddin Kati, Nunur Belqaḍi akked gma-s Karim d wigi i d iɛeggalenn n tarbaɛt AmZik. Axeddim-nneɣ, zeddig, d ayen i aɣ-yeǧǧan, ad nekseb aṭas n win i iḥemmlen aẓawan-nneɣ deg yiwen wakud meẓziyen .

Amek i d-ilul ugraw Amzik ?
Nemlal-d deg yiwet n lqahwa di tmurt n Fansa, dɣa yeɛǧeb-iyi amek i icennu Nunur akked Karim? Dɣa seg yimir-n i nebda la ncennu lwaḥid .

I yisem AmZik i tefkam i ugraw, ansi i d-yekka ?
AmZik, yekka-d seg yiwen uslad (analyse) n uzawan n tmurt n leqbayel n ɛecrin n yiseggasen-aya. Akken i nwala, ur yelli ara ukemmel gar wayen i d-aɣ-d-ǧǧan icennayen n zik d wid n wass-a. D ayen i yeḍran di tmura merra…Ihi nekni s terbaɛt AmZik, nebɣa ad nefk udem atrar i lmusiqa mebla ma nettu rruḥ-is, mebla ma nettu ayen i xedmen inaẓuren i d aɣ-d-yezwaren. Ur nebɣi ara ad nɛaned ayen xedmen wid i aɣ-d-yezwaren, nesɛa ttawilat-nneɣ (style). D acu, nḥemmel rruḥ, sser i fkan i leqdic-nnsen. Xedmen tazuri seg wul. Bɣiɣ ad asen-iniɣ tanemmirt i wayen i aɣ-d-ǧǧan, d nnuba-nneɣ tura, ad nkemmel abrid.

D acu n yiɛewwiqen i d-tettafem deg unnar ?
Nezmer ad d-nader lexṣaṣ n ttawilat. Akken teẓram tura, CD ur leḥḥun ara s waṭas am zik, maca llan leḥbab, ama dagi di Fransa ama di tmurt, i d aɣ-d yettɛawanen, ladɣa wid i d-aɣ-d-yettaken afud akken ad nernu ugar deg wayen nxeddem. Tin ɣur-s, nebɣa ad necnu di tmurt-nneɣ, maca ar ass-a ulac win i d-aɣ-d yessawlen. Ur neẓri ara acuɣer. Aṭas n wid i d-yessawalen, qqaren-d ma yella ad tecnum di tmurt, maca ur nezmir ara ad asen-nefk tiririt, acku nekni ur neẓri ara d acu ara d-iteddun. A rbeḥ a tafat ma yella necna di tmurt-nneɣ gar leḥbab-nneɣ. Wagi ad yeqqim d asirem .

Win iqeṣden ad ikcem deg unnar-agi n lfen, ilaq fell-as ad iɛeddi ɣef kra n wuguren. Di tazwara, ad d-tafeḍ imani-ik weḥd-k, kečč d laɛtab-ik. Tura, aṭas id aɣ-d-yefkan tameẓzuɣt, aṭas i d-yettruḥun ɣer tmeɣriwin-nneɣ. Aɣbel ameqqran d lexṣas n wid ara d-iheggin timeɣriwin-agi, tizrigin d wiyaḍ. Ihi, afennan, ɣur-nneɣ, weḥd-s netta akked wid i d as-isellen. Amedya, nebɣa aṭas ad necnu di tmurt, aṭas i d aɣ-d-yessawlen, nnan-aɣ-d : « Ad awen-nexdem kra n tmeɣriwin dagi di tmurt, d acu ɣer taggara, acemma ur yelli ». Akka, mazal iḍul umecwar. Nekni si lǧiha-nneɣ, mazal ad nessalay tuɣac, nessarem ad ɛeǧǧbent i waṭas n lɣaci.

D acu ten yisental anda tettafen iman-nwen ?
Isental n tuɣac i nxeddem mgaraden. Ncennu ddunit, tikwal d isental i d aɣ-iḥuzan nekni, tikwal d asental i iḥuzan timetti s umata. Ncennu ɣef tmurt-nneɣ, ɣef umecwar i d newwi armi i nuɣal d iɣriben di tmurt n fransa. Llan daɣen isentalen xfifen ma zemreɣ ad d-iniɣ akka, yecban tayri, axatar tḥuza yakk medden. Ihi nettaf iman-nneɣ deg yisental merra, madam yecna-t bnadem seg wul…
tettkemmil

Testeqsa-ten Souhila Yamani