Accueil Tamazight Layas d usirem, d amaynut n Muḥend Babu

Ajdid di tira

Layas d usirem, d amaynut n Muḥend Babu

91

Deg wussan-agi kan iɛeddan i d-yeffeɣ ɣer ssuq udlis wis sin n umaru d umedyaz Muḥend Babu, i wummi isemma “Layas d usirem”. D ammud n tmedyazt wis sin, i d-yessuffeɣ ɣer tezrigin n El-Amel n Tizi Uzzu. Yettnuzu s wazal n 350 DA. D Mass Maḥruc Ḥassan, i d as-yuran tazwert n udlis-agi n 77 n yisebtar. D ammud n tmedyazt ideg ara naf 25 d asefru s teqbaylit timserreḥt, yeččuren d sser d ccbaḥa akked wawal aziḍan. Yettleqqim tamussni-s deg yisefra s wawalen iqburen, yessefruy s teqbaylit-nni taqurant. Ma d isental iɣef i d-yewwi awal deg wammud-agi, mačči yiwen, mačči sin, ggten.

Tuget n yisefra-s, tezzin ɣef laṣel, ddin, tudert, tamurt…atg. Nger tamawt deg yisefra-agi, nufa-d belli Mass Babu, yessefray s snat n talɣiwin n tmedyazt; taqburt d tetrart, yella wanida ddukklent ula deg yiwen usefru. Ula d tameɣrut yessexdam deg wammud-agi, temgarad seg usefru ɣer wayeḍ, tella A.A.B, tella tayeḍ A.B, yella wanida tettbeddil deg yiwen n usefru, yecban asefru “Yir tudert”. Ad nesmekti kan belli Mass Babu Muḥend, d amedyaz d amaru. Ilul ass n 24 deg yebrir 1966 deg taddart n Tmerẓuga deg tɣiwant n Friḥa deg Wat Jennad. Yebda tamedyazt si temẓi-s maca armi d 2017, i d-yessuffeɣ ammud-is amenzu n tmedyazt, iwumi isemma “Gar wass-a d yiḍelli”. Afud igerrzen i umeskar.

A. A.