Accueil Tamazight Lewṣaya n umɣar

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Lewṣaya n umɣar

36

Macahu tellem cahu, Ṛebbi ad tt-iselhu, ad tt-iɣzif annect n usaru. Yettwessi umɣar mmi-s: “A mmi, ɣur-k ad d-tegneḍ siwa ma ɣef leḥrir, taduli-k d tarakna. Ɣur-k ad d-teččeḍ siwa ma s uksum d wudi d tament. Ɣur-k ad d-tsewwqeḍ siwa ma sdat n tewwurt. A-ten-an yisurdiyen-inu, ma d nekk a mmi, tefna tudert-iw”. Mi i yewweḍ umɣar-nni leεfu n Ṛebbi, teffeɣ ɣef uqcic lewṣaya-nni n baba-s: Lmakla-s taguni-s d ssuq-is ala ttnefxa. Yuɣal, yekfa udrim-nni, yeqqim akken d aẓawali, win ɣer yerra yenna-as: “Ulac”. Armi i d-yemmekta yiwen n uḥbib n baba-s, iruḥ ɣur-s, iεawed-as-d tamacahut.

Yeḍsa umɣar-nni, yenna-as: “Ur ttagad a mmi, baba-k yerra leḥsab-is ɣas yemmut yeǧǧa-d awal d lmaεna ɣur-i. Ad ak-yeqqar baba-k tura, hatt tjarbeḍ? A-ten-an idrimen-agi-inu ɣur-k, maca sya d tasawent ur gan alamma yenɣa-k naddam i wakken anda tufiḍ ad d-teɣliḍ, ur tett alamma yenɣa-k llaẓ i wakken ad d-teččeḍ mebla ttnefxa. Ma d ssuq, ffeɣ ɣer beṛṛa ad d-teẓreḍ anda wwḍen lecɣal.

Yahia Yanes