Accueil Tamazight Mazal ṣṣut-ik ad yebbeεzeq

Asmekti n umulli n tmenɣiwt n Lwennas Maεtub

Mazal ṣṣut-ik ad yebbeεzeq

198

Ass n 25 yunyu, d ass amcum ideg tensa tcemmaεt n yiwen unaẓuṛ isebblen tudert-is i Teqbaylit d umennuɣ fell-as. Anwa ur nessin Lwennas Meεtub. Netta i as-yennan  » Imi i d-luleɣ d Aqbayli, isem-iw imenɣi, ɣas teḥfa tddukkli ad tt-id-smesdeɣ ». D yiwen n wawal i yeččuṛen d lemεani, deg-s ijemled amennuɣ-is ɣef tmagit, akked usirem-is, ad iwali Leqbayel ddukklen, zdin tiktiwin-nsen bac ad awḍen ɣer lebɣi. Ulac asentel ur d-yewwi ara fell-as tizlit, neɣ s unamek-nniḍen, d anaẓuṛ d wawal. Dɣa s tezlatin-is, yeṣṣaweḍ yezlez timetti taqbaylit, neɣ n tmaziɣt s umata. Yessemɣi deg-sent tayri n yidles-nneɣ, d uḥulfu n zzux s wayen i nekseb d ansayen.

Meḥsub, d netta i d-yesduqqṣen amur ameqqṛan n wid yellan ur faqen ara. Γas d lḥif i t-id-iṛebban, urǧin yekna-as, d anemgal, d netta as-yemlan tizi n leslak, akken yenna deg wawal-is. Lwennas yella d aɣewwaɣ, yal aεewwiq yesseɣleb fell-as. Daymi i xuṣṣent tefyar ara d-naru ass-a , imi, amecwaṛ-is yeɣɣenter. Γas ma yella ur ten-ǧǧin ara yeεdawen n tudert ad yidir, dɣa nɣant netta mazal-it meẓẓi. Lameεna, ass-a ɣas εeddan 22 n yiseggasen ɣef tmenɣiwt-is, mazal anza-s yessexlaε-iten. Ayagi imi, d tafekka kan i ikecmen akal, wamma tiktiwin-is mazal-iten ddrent, yerna ad d-idirent i lebda. Ad d-nesmekti d akken, ur ixulef usmekti n tmettant n yizem aseggas-a ɣef wid iεeddan.

Γas ma yella tasertit n waṭṭan tbeddel kra n tlufa. Aredmani, ddeqs n yiqeddicen i yellan ilmend n waya. D tajmilt s wazal-is i as-rran waytma-s, ama di Tizi Uzzu, Bgayet neɣ Tubiret. Ulamma di beṛṛa n tmurt, llan-d kra n yiqeddicen, d ismektiyen ɣef Lwennas d umennuɣ-is. I yisalli, aṭas n wid i t-iḥemmlen i yerzan ɣer uxxam-is di Tewrirt n Musa, wwin-as ijeǧǧigen, ceεlen-as ticemmaεin. Dinna dɣa, fkan-d Leqbayel tugna yelhan ɣef tddukkli-nsen, imi cennun s yiwet n taɣuct  » a Lwennas, mazal-aɣ d Imaziɣen ». Rnu i waya, d anejmuε d ageεmir i d-yellan di Tala Bbunan, anda i t-nɣan. Agzul n wawal, anaẓur ur yettmettat ara. Ihi Lwennas Meɛtub, mazal-it yettidir gar-aneɣ. Akken i as-yenna netta s ttimad-is : « Mazal ṣṣut-iw ad yebbeεzeq ». Netta daɣen i d-yeǧǧan awal s wazal-is: « Tella tɣawsa yeqqwan kter n lmut, d tilin n wid yemmuten deg tkatut n wid yeddren.

K.K.