Accueil Tamazight Muggren tafsut, tmugger-iten-id s yijeǧǧigen

Aqawej Amagger n tefsut

Muggren tafsut, tmugger-iten-id s yijeǧǧigen

44

Tiddukka tikulujit “Les Amis de l’arbre” n taddart n Uqawej, yetabaɛen ɣer tɣiwant n At Ɛissa Mimun , tella deg ttiɛad i lmend n usmekti s wansay n umagger n tefsut neɣ ayen iwumi semman Tikli n tefsut. Yella-d wahil ɣef teɣzi n wass-nni n ssebt 30 meɣres 2019 deg tlemmast n taddart-agi n Uqawej. Yella-d ttiɛad-agi uɣur i d-tessawel i tikkelt tis snat tddukkla-agi, yesseḥbibiren ɣef twennaḍt d tezdeg deg taddart-a. Yal wa ansa i d-yusa, yal wa d acu i d-yewwi yid-s. Qeccuc meccuc, argaz tameṭṭut. Ala ucmumeḥ d tumert i d-yettbanen ɣef yimdanen i d-yerzan. Nutni, kkren ssbeḥ muggren-tt s ucmumeḥ d lferḥ, nettat tqubel-iten-id s yijeǧǧigen-is yefsan, yal wa s llun-is s rriḥa-s. Tebda tikli-agi, ɣef 09h00 n ssbeḥ, seg umḍiq n Ugni armi d Iɣil Ameqqran. Mbeɛd azal n 2h30 n tikli, yella-d usgunfu deg umḍiq n Yiɣil Ameqqran, syin akkin tella-d tuččit. Yal wa ad yečč ayen i d-yewwi, ad yeqqim ukkud i d-yedda, gar uqessar d unecreḥ. Am wakken diɣ, i d-tella tegnit i tuẓẓut n ddeqs n yisekla. Deffir-s kan, yella-d umeslay sɣur yiɛeggalen n tddukkla-agi d yinebgawen-nniḍen. Am wakken, daɣen i fkan tagnit i yigerdan i wakken ad uraren yerna ad sgunfun cwiṭ. Sḥassfen aṭas yiɛeggalen n tddukkla-agi ɣef yir addad n tegnawt, imi niqal sumren-d amagger-agi n tefsut i taggara n ddurt iɛeddan, maca imi d ageffur dɣa suẓent-d ɣer ddurt-a. Ɣer taggara, nessaram-asen amecwar ɣezzifen i tddukkla-agi “Imeddukkan n useklu”.
A. A.