Accueil Tamazight «Nessaweḍ ɣer yiswi-nneɣ»

Fateh Amran, aɛeqqal deg tesqamut n uheggi n unnar-a

«Nessaweḍ ɣer yiswi-nneɣ»

60

“Ur numin ara ad d-yaweḍ wass-agi i nurǧa acḥal-aya. D lferḥ ameqqran imi nessaweḍ ɣer yiswi-nneɣ, nessaweḍ diɣ nejmeɛ-d akk imezdaɣ n tɣiwant-nneɣ. Ad asen-iniɣ ad asen-ibarek akk Rebbi i wid i aɣ-iɛwnen, ama s tedrimt ama s ttwilat neɣ s tektiwin…atg. Ad d-greɣ tiɣri i yimḍebren, i wakken ad d-gren tiɣri-nsen ɣer tɣiwant n At Ɛissa Mimun, yettwattun ladɣa deg uḥric n waddal d yilmeẓyen. Niqal ttafen-d ssebba n wakal, qqaren-d ixuss wakal n baylek di tɣiwant-a, tura aɣbel n wakal yekkes imi nufa-as-d amkan. Ma d ibatimuyen, ttafen-asen-d amkan, ma d ayen-nniḍen ulac. Tura ihi ulac ssebba ara d-afen i unnar-agi, yerna tettuhegga-d s tedrimt n yimezdaɣ n tɣiwant-a.”

Yesteqsa-ten A. A.