Accueil Tamazight Nna Ɣni n Djamel Laceb

Ajdid deg tira

Nna Ɣni n Djamel Laceb

166

Nna Ɣni, d azwel n wungal i yura Laceb Djamel i d-yeffɣen ussan-a kan ɣer tezrigin Imtidad. Ɣef wakken i t-id-yenna umeskar, tira n wungal-a teqqen ɣer tirga-s. Yeṛgem i Jida-s ad d-yerr isem-is, acu kan asmi yufa anamek n wawal Ɣnima, dɣa, teqqluqqel-as nneyya, dɣa, yerra-t-id deg tira, xas ulamma ibeddel-as acemma i yisem. « Asmi i fehmeɣ anamek n yisem n Jida, kkaweɣ. Amek ara tsemmiḍ i tmeṭṭut Ɣnima ? D nnger. Ssawaleɣ-as Nanna, neɣ Nna Ɣni, urǧin i as-ssawleɣ Ɣnima. Temmut ur d-teǧǧi dderya, d tamengurt.

I wakken ur tettmettat ara i lebda, ur iɣebbu ara yisem-is, semmaɣ i wungal-iw s yisem-is», i d-iqar umeskar Djamel Laceb deg yiwet n temlilit i iga deg Temkarḍit taɣiwant n temdint n Tizi Uzzu ass-nni n lexmis, 28 deg unbir iɛeddan. Ungal-a i swayes yerra tajmilt i Jida-s, yewwi-d awal deg-s ɣef ddeqs n temsal i icudden ɣer waktayen, amezruy d talsa s umata. Ɣef waya, dɣa, yenna-d Hamid Bilek i yuran tazwart n wungal : « Yettaru umeskar iḥulfan-is srid akken i d-llan di lxater-si, akken i as-d-yenna wul-is.

Ad yaf yimeɣri iman-is, ad d-yemmekti, ad d-yessali ccfawat-is, ahat ad yaf ula d netta tella yiwet am Nna Ɣni di tudert-is. Di taddart-is, di temnaḍt-is neɣ di tmurt-is (…). Ungal n Djamel Laceb, d inig deg wakud. D inig s telqayt ɣer timiḍt n yemma-s n ddunit». Ɣef tduli n wungal, ad naf dɣa tawleft n Jida-s. D adlis i yekksen ddel i unamek n yisem aɛrab Ɣnima i tbub mebla lebɣi Jida n umeskar. D ungal i yettawin imeɣri ɣer wanda akken ddheb, tif-it lfeṭṭa..

D adlis anda heddren yimdanen i waman xas s tibbehbi neɣ s tisselbi, wi icqa. D adlis i d-iwekkden belli llan kra n Yiqbayliyen ur ilaq ara yakk ad mmten. Ungal-a, d targit, xas ulamma deg-s tirga mxalfa imi ur tekfi ara teqsiḍt s tsudant akked tmeɣra akken uɣen tannumi deg tmucuha neɣ deg yisura. Adlis-a mačči d taqsiḍt, d tiqṣiḍin. Yekfa s ubeqqa, i wakken wa ad yeqqar i wa: “Ini-as i gma ur neẓri, mačči s tmuɣli, ara tcewwleḍ lebḥar yeṭṭṣen”.

Hocine Moula