Accueil Tamazight Nura Idiri, gar usmedyez d usuneɣ

Ajdid deg tira

Nura Idiri, gar usmedyez d usuneɣ

133

Nura Idiri, d tanaẓurt tamsuneɣt Taqbaylit, d tamedyazt i ufan kra n tafat deg yifyar-nni imecṭaḥ mi ara ten-tettaru ɣef tferrawt tamellalt. Mi tt-nesteqsa ad nẓer tamuɣli-s, tettwali d akken deg umaḍal n tmedyazt, asefru d win akken i d-yettasen seg lqaɛ n wul i umedyaz. Aneggaru-a daɣen, d win yettḥulfun mliḥ-mliḥ s wayen i as-d-yezzin. Ɣur-s daɣen, asefru d awalen-nni i icudden aẓar ɣer yiẓuran, deg daxal n yal yiwet d yal yiwen.

Terna tenna-d: « Tamedyazt, d izen inefɛen timetti d wayen i aɣ-d-yezzin merra. Aredmani, ɣur-i tamedyezt d tafat, d ddwa », akka i tettwali Nura tamedyazt, ama ɣef leḥsab n wayen i as-d-tewwi tẓuri-a i nettat, neɣ i twennaḍt-is d wid akk tessen. Gar wayen tessefra Nura Idiri, nezmer ad d-nebder kra n yizwal n yisefra-s, am “Tafsut”, “Targit”, “Ukiɣ-d deg umaḍal tedduɣ”, “Ḥemmleɣ tidderwect-iw”. Ɣer tama n usmedyez, Nura Idiri d tamsuneɣt daɣen i iḥemmlen ad d-terr deg tewriqt tugniwin tigamanin.

Am tmedyazt i tebda aṭas-aya, ula d asuneɣ, ddeqs-aya n yiseggasen segmi tger deg-s. Ayen yakk walant wallen-is, tezmer ad t-tecreḍ s ufus-is, s uɣanib d tferrawt. Dɣa, i lmend n teẓrigt tis mraw-sat n tfaska n tmedyazt tamaziɣt, i d-yellan deg Udrar n Fad d tajmilt i tmarut Kaysa Xalifi aseggas-a, thegga-d Massa Nura yiwet n tejmilt s tɣara-s nettat. Aya, mi tbudd yiwet n tfelwit d tabaḥant i twacult n Kaysa Xalifi, ideg nezmer ad nwali amek i d-tcebbeḥ s tẓuri udem n Kaysa, i aɣ-yeǧǧan ass n, 25 yunyu 2018. Ula i yinaẓuren-nniḍen, tga ayendin d tijmilin s wunuɣ. Seg wayen tura tmedyazt Nura Idiri, ad nebḍu yid-wen taseddart-a seg usefru i tzewwel « Taqbaylit-iw ur teɛwiǧ »:
“Suɛfeɣ tawaɣit,
Ddiɣ-as deg lebɣi…
Lasel acḥal yettru.
Taqbaylit-iw
Tezga tezreɛ talwit,
Tezzi-d fell-i tmuɣli,
Ass-a ad necfu.
Taqbaylit-iw

M. K.