Accueil Tamazight Qrib ad yeldi ubrid aɣelnaw wis 15

TUBIRET - Mbaɛd mi yeɣleq deg yennayer iɛeddan

Qrib ad yeldi ubrid aɣelnaw wis 15

41

Glan-d yisyaxen n wass n, 24 deg yennayer 2019, s uɣlaq n ubrid aɣelnaw wis 15 i icudden gar taddart n Tqerbust d taddart n Sellum di tɣiwant n Uɣbalu asamar n tubiret. Liḥala-agi, tessenṭer nezzeh imezdaɣ n taddart n Sellum imi yeɣleq-asen ubrid ɣer Tqerbust deg umkan iwumi qqaren Aḥriq.

Aya, iḥettem ɣef yimdanen ara iqesden Taqerbust ugar n tedrimt akked wakud imi ad d-ɛeddin uqbel s Ccarfa d wakken ara alin ɣer Tqerbust. Γer tama n yimezdaɣ-agi, llan wid-nniden i yenṭerren am wat Tqerbust i izedɣen berra n taddart, deg umḍiq i yettusemman Agemmaḑ imi win ur nesεi ara takerrust, yewεer fell-as ad yelḥaq alamma d taddart, segmi iḑul ubrid ɣef uḑar.

«D lmeḥna tameqqrant. Akken bɣuɣ akiɣ-d zik, ur ttlaḥaqeɣ ara ɣer tḥanut anda xeddmeɣ, axaṭer yebεed ubrid. Ma s wassif ur zmireɣ ara ad εeddiɣ tasebḥit gar yimudaɣ d icudax. Tmanya n wagguren a εağaba, ur yexdim ubrid, bezzaf tlaq tifrat», i d-tenna yiwet seg yimezdaɣ-agi.

Ulac ula d inehharen n yikamyunen n sselεa i d-yettassen seg yigawawen d temnaḍin-nniden n Tizi Uzzu, imi segmi yeɣleq ubrid aɣelnaw wis 15, yettuḥettem fell-asen akken ad εeddin seg tlemmast n taddart n Tqerbust s ubrid n Buwaklan neɣ seg win n taddart n at Ḥemdun i yettwassnen s tsawnin. Igellu-d uεeddi-agi seg tlemmast taddart s tesnisnit (circulation) tameqqrant imi iberdan deyqen. Deg yiwen n wulɣu i d-yeffɣen ass n, 5 deg ɣuct 2019, kksen yimḍebbren aɣilif i yimezdaɣ imi i asen-nnan-d d akken ad yeldi ubrid-agi aɣelnaw wis 15 uqbel ass n, 20 deg ɣuct 2019.

Am wakken ssutren, diɣ, i yimezdaɣ i wakken ad fken afus n tallelt s tukksa n wayen ara yilin d aεewwiq deg ubrid i usishil n uxeddim.
Nisma Tigrine