Accueil Tamazight Rran-d yimsenza i tiɣri n usmuzzeɣ

At Smaεel

Rran-d yimsenza i tiɣri n usmuzzeɣ

137

Yeǧǧa-d Dda Lmulud awal s wazal-is, imi i d-yenna: “Win yebɣan tamaziɣt, ad yissin tira-s”. Ass-a, ad nkemmel deg wawal-is, wa ad d-nini win yebɣan tamaziɣt ad yexdem fell-as. D tidet limer ad testeqsiḍ Imaziɣen n umaḍal, ma yella ḥemmlen tutlayt-nsen? Ad ak-d-rren akken ma llan ih. Lameεna, d acu yexdem neɣ d acu i as-yefka winna i tt-iḥemmlen i tutlayt-is? Ahat amur ameqqṛan deg-sen mazal urεad ssnen ad arun s tutlayt-nsen. Ihi tura, d lawan i wakken Imaziɣen ad gzun belli d nutni, d leqdic-nsen ara irefden tutlayt-nsen. Acku awal i yiman-is, neɣ leḥmala, tikwal ulac d acu i d-tessnernay. Ma yella neddem-d amedya ɣef wid iḥemmlen tutlayt, i iqeddcen fell-as, ad nebder aselway n tɣiwant n At Smaεel Mass Sadeq Rebbaεi, i d-yegren tiɣri ussan yezrin i yimsenza n tɣiwant-a, i wakken ad smuzzɣen tawennaḍt. Imi iwala leqdic-a,ad yernu aṭas i usegmi n tutlayt. Dɣa, aṭas deg-sen i d-yerran i tiɣri-s, yerna s tadfi, uzzlen i uεiwed n tira n teplakin n tḥuna-nsen s teqbaylit. Leqdic-a, yehwa-asen nezzeh i yimezdaɣ n taddart, i t-yesbeɣsen, yerna snemmren-t ɣef tikti-a yelhan. Ayen yeṣṣefraḥen ugar, d igemmaḍ i d-tewwi tikti-a. Imi ɣef leḥsab n Mass Rebbaεi Sadeq, rnu i wid i d-yerran yakan i tiɣri, ddeqs i mazal bɣan ad ssuqlen tiplakin-nsen deg wussan i d-iteddun. Di taggara, nessaram ad ḍefṛent ula d tiɣiwanin-nniḍen abrid-a, ad ddment tin n At Smaεel d amedya, i wakken ad nelḥu s teqbaylit d tmaziɣt s umata ɣer sdat.
K.K.