Accueil Tamazight «Rran-tt kan i ccḍeḥ d uhuzzu n tuyat»

Karim Si Ammour, d ilemẓi acennay

«Rran-tt kan i ccḍeḥ d uhuzzu n tuyat»

194

Deg tdiwennit-a, newwi-d awal ɣef umecwar n mmi-s n Wat Dwala, yettidiren deg yinig, nesteqsa-t. S tumert i aɣ d-yerra.

Aɣmiss n Yimaziɣn: Deg tazwara, anwa i d Karim Si Ammour ?
Karim Si Ammour:
Nekk d yiwen n yilemẓi, d acennay seg Wat Dwala, tmnaḍt n At Σissi. Di tmurt n Leqbayel. Akka tura aql-i ttidireɣ deg yinig.

Amek i d-tufiḍ iman-ik deg unnar n tezlit ?
Ufiɣ-d imann-iw deg unnar n tezlit, acku kkreɣ-d deg yiwet n twacult n yifennanen i d-tefka temnaḍt n Wat Dwala, gar-sen: Meɛtub Lwennas, Crif Ḥamani , Zedek Mulud, war ma ttuɣ Ccix-nneɣ ameqqran Lḥesnawi, d waṭas-nniḍen. D anecta ahat i d yi-ǧǧan, ad d-afeɣ iman-iw deg unnar-agi n ccna.

Anwa-ten yicennayen iqbayliyen i ɣer tmaleḍ ?
Maleɣ s waṭas ɣer ucennay-aɣewwaɣ Meɛtub Lwennas i d yi-yesuznen si temẓi, akken daɣ i ḥemmleɣ ifennanen iqburen n ccna taqbaylit.

Tessuffɣeḍ-d aḍebsi-inek amezwaru deg wayyuren yezrin. Ma tzemreḍ ad d-temmeslayeḍ fell-as ?
D tidet, yella waya, d aḍebsi-inu amezwaru iwumi fkiɣ azwel « Ruḥ a tayri ». Ddant-d deg-s 07 n tezlatin, a-t-an ɣeṛ-wen: 1. Ruḥ a tayri, 2. Mi tedda d tislit, 3. Tawaɣit n Uqbayli, 4. Nekk yid-m, 5. Limer ad yi-d-tsaḥeḍ, 6. Tasekkurt teḥḥzen (d tajmilt i Dda Sliman Σazem), 7. Instrumental. Yeffeɣ-d ɣer teẓrigin Axalaf di Tizi Uzzu.

Γef wacu i tḥemmleḍ ad tecnuḍ ?
Cennuɣ ɣef ddeqs n yisental, gar-asen tayri, tasertit, timetti d wayen iceɣben ilemẓi

D acu i d tamuɣli-k ɣef tezlit taqbaylit n wass-a ?
D acu ara ak-iniɣ, tidet kan, ccna n teqbaylit meḍlen-t yettwattu. Rran-t kan i ccḍeḥ d uhuzzu n tuyat. Aya, nufa-d deg-s aṭas n wuguren d yiɛewwiqen ama i usuffeɣ n yiḍebsiyen neɣ ama i uxeddim-nneɣ. Maca nessaram am wass-a, ad yuɣal ɣer laṣel-is, ad kfun fell-as lehmum. Akken daɣ ara d-snemreɣ wid i iqeddcen seg ulawen-nsen, s wallalen-nsen i wakken ad ḥerzen agerruj-nneɣ n ccna azedgan.
Qqareɣ-as d yiwet n tezlit :
« Anda i d-neggra ass-a
Si tkemmict yettawi nnif
Mkul mi d-neccna kra
Qaren-aɣ yewwi-ken wassif
Nekni i nxeddem neẓra
Asifi nezgga nettsif
Lxir ɣur-nneɣ i d-yeggra
Lfen yezdeɣ-aɣ adif.»

Awal-ik n taggara s wayes ara nessali tadiwennit…
Ad ak-iniɣ tanemmirt s tussda imi i yi-d-tefkiḍ tagnit i wakken ad d-hedreɣ ɣef yiman-iw d uḍebsi-yiw. Afud igerrzen i kra mazal qeddcen s tezdeg d ṣṣfa n wul. Akken daɣ ara siwwḍeɣ azul i yimeddukkal-iw, gar-asen anaẓur Karim Beca i icennun akken iwata, u yekki deg uḍebsi-inu.

Yesteqsa-t Akli Mouhoubi