Accueil Tamazight Sferḥen igerdan n ssbiṭer Yasif Ɛumer

Draɛ Lmizan

Sferḥen igerdan n ssbiṭer Yasif Ɛumer

56

Ass-nni n larebɛa, 07 deg waggur-a ideg nella, tella-d tirza n tddukkla Talsant “Xdem Lxir, ad tafeḍ lxir”, ɣer ssbiṭer n Dreɛ Lmizan. Anecraḥ d ucmumeḥ, yuɣ ulawen n yigerdan imuḍan, yellan di ssbiṭer-a Yasif Ɛumer. Tettban-d teḍsa ɣef wudmawen-nsen, rnu ɣur-s, kksen ɣef wul-nsen. Tirza-agi, ur telli ara kan i usefqed d uqessar akked yigerdan-a, maca, yella-d wahil s wazal-is. Aṭas n leqdicat i d-yellan ɣef teɣzi n tsebḥit n wass-nni n larebɛa iɛeddan. Llan yiɛeggalen n tddukkla-a, i yelsan lebsa n yiɣersiwen d yipupiyen, leɛben akked yigerdan-a imuḍan, rnan xedmen-d tugniwin yid-sen. Am wakken diɣ, i wwin yid-sen imseḍsa, i isekcmen taḍsa d unecraḥ ɣer wul n yigerdan-a, i iferḥen aṭas s leqdic-a.

Ɣer taggara, yella-d ufraq n waṭas n tɣawsiwin ɣef yigerdan-agi yellan deg ssbiṭer-a. Ɣer tama n ufraq n kra n tmuffirin d wuraren akked leḥlawat ddimma ɣer yimuḍan-agi, tella-d diɣ tesfugla n taggara, anda i d-isenemmer uselway n tddukkla-a anemhal n ssbiṭer, Mass Aḥbab Lamin, akked kra n yixeddamen i iɛawnen leqdic-a, akken ad iɛeddi deg tegnatin igerrzen. Ɣef wakken i t-id-yenna yiwen uɛeggal n tddukkl-a  : “ Leqdic-a, yekkes-asen lxiq i yigerdan imuḍan, yerna yessefraḥ-iten nutni d yimawlan-nsen. Am wakken diɣ i ferḥen s tmuffirin i d asen-nefkan, nessaram ad qwunt tigawin am tigi”.

A. A.