Accueil Tamazight Tεedda akken iwulem tfaska n tmedyazt

Tizi Uzzu

Tεedda akken iwulem tfaska n tmedyazt

43

Thegga-d tddukkla tadelsant «Taflest», ussan n 30 yunyu akked 1 yulyu, yiwet n temlilit s wazal-is. Deg-s dɣa, teṣṣaweḍ tessemlal-d iḥeddaden n wawal, i d-ineṭṭqen s usefru. Ttiεad-a, d tafaska n tmedyazt di tezṛigt-is tis snat, i iεeddan di tegnatin igerrzen s tnaga n wid iḥeddṛen dinna.

Ad d-nesmekti d akken timlilit n useggas-a, tella-d d tajmilt i Ṭaher Useddiq, am wakken daɣen i d-tella d asmekti n jeddi Amar, d Ḥmed Leḥlu talwit i yiɣsan-nsen, deg unammas n leqdic ussnan n Tizi Uzzu. Aṭas i d-yerzan, rran-d i tiɣṛi, deg-sen inebgawen n yiseɣ Taheṛ Taleb, d Ḥsen Merric. Mebla ma nettu imedyazen d wid iḥemmlen awalen iweznen, i d-yusan ula seg beṛṛa n twilayt n Tizi Uzzu. Am Tubiret, Bgayet, d Txencelt.

Ccil ttiεad-a d win n tmedyazt, lameεna leqdic i d-yellan deg-s d ameṛkanti, s ddeqs n tugnatin, gar ccna d uqeṣṣeṛ, d tirza ɣer uẓekka n win iwumi tuɣal tejmilt Taheṛ Uṣeḍḍiq. D ayen i as-yefkan i temlilit-a sser d ccbaḥa, acku dukklen wid i d-yusan, myussanen ugar. Di taggara, s yisem-is d taselwayt n tdukkla « Taflest », Fahima Sediri tumer ayendin imi tεedda tfaska-a di tegnatin iwulmen, dɣa tenna-aɣ-d: «Tanemmirt i wid akk i aɣ-d-yefkan afus n tallelt, i wid i d-yerzan, yal yiwen s yisem-is, ladɣa wid ibedden, xeddmen i wakken ad yesmurres ttiεad-a.

S yisem-iw d yisem n yiεeggalen n tddukkla-nneɣ, ad asen-iniɣ ayyuz i wid i d-yufraren, deg umḍiq amezwaru Mass Muḥemmed Arezqi Buɛam, deg wis sin Mass Ḥusin Ḥeǧǧam, ma yella deg umkan wis kṛaḍ Massa Weṛdiya Selmun. Am wakken i ssarameɣ afud igerrzen i wiyaḍ deg tegnatin-nniḍen».
K. K.