Accueil Tamazight Tḥella-d amḍiq wis kraḍ tarbaεt taɣelnawt n Lezzayer

Talɣuɣa n ddunit n waddalen n umennuɣ (les arts martiaux) n tmurt n Fransa

Tḥella-d amḍiq wis kraḍ tarbaεt taɣelnawt n Lezzayer

19

Ɣas ma imḍebbren n waddal n tmurt n Lezzayer ur asen-fkin ara udem d wafud igerrzen i yiεeggalen n terbaεt taɣelnawt n waddal n Vo-Vietnam, maca inaddalen n terbaεt taɣelnawt, sawḍen ad ssalin ccan n usenjaq n tmurt n Lezzayer, deg talɣuɣa n ddunit n waddal n les arts martiaux, i d-tesuddes tmurt n Fransa deg temdint n Marseille, i d-yellan seg 31 deg waggur n mayyu, ɣer 02 deg wagur n yulyu 2019, anda ttekin 300 n yinaddalen n 32 n trebuyaε n 18 n tmura n umaḍal.

Tarbaεt taɣelnawt n waddalen n umennuɣ, s yiεeggalen n taggayt n Vo-Vietnam, ḥellan-d amḍiq wis kraḍ deg temsizzelt-agi n ddunit, anda i d-ḥellan 31 n cciεat yemgaraden. Gar-asent 9 n cciεat n wuraɣ, 12 n cciεat n tezruft d 10 n udrunz.

Gar yinaddalen i d-yufraren d ilɣuɣen n ddunit n waddalen n umennuɣ n taggayt n vo-vietnam n temḍiqt n Leqbayel, ad naf Rima Iazouren, yesεan 18 n yiseggasen deg leεmer-is yetturaren n Dayra n Uzeffun, yetturaren deg terbaεt n Umtawa Anaddal n Uzeffun.

Daɣen tufrar-d tnaddalt Lamia Fillali n taddart n Iberquqen n tɣiwant n Mεatqa i d-yewwin cciεa n wuraɣ. Rnu ɣef waya, ufraren-d yinaddalen Moh Chibane i d-yewwin amḍiq amezwaru n taddart n Iberquqen, daɣen Rabah Slimani n tɣiwant n Ssuk El Tenin, i d-iḥellan amḍiq wis kraḍ s kraḍ n cciεat n udrunz.

Tajmilt tameqqrant ad tuɣal i usleɣmay n terbaεt taɣelnawt n waddal n Vo-Vietnam, Mass Mohammed Ramdane-Cherif, n taddart n Iberquqen yefkan afud muqqren i yinaddalen, d iεeggalen n terbaεt yefkan afus n tallelt i terbaεt-agi.
Ali Zalouk