Accueil Tamazight Tajmilt i Ḥalli Ɛli

Udem gar wudmawen

Tajmilt i Ḥalli Ɛli

102

Ḥalli Ɛli, d anaẓur, d amedyaz. Ilul ass n, 18 duǧember 1952, deg At Buɣerdan, taɣiwant n Assi Yusef di Buɣni. Yemmut ass n, 22 unbir 2018, deg yiwen n sbiṭer n Pari di Franṣa di lɛemr-is 66 n yiseggasen, yettwamḍel ass n, 30 unbir deg taddart-is At Ḥiǧa. Yella d aselmad di taddart-is. Cwiṭ akka, yetbeɛ abrid n lfen deg useggas n 1970. Amecwar-is, d amerkanti imi ifaz aṭas, yettwasen aṭas s tezlit-is  » Yeǧǧa-id Jeddi Abernus « .

Di tudert-is, snen-t medden d aḥedri u yettɛacar medden. Xas ma yella yesɛa amecwar anaẓuran s wazal-is, maca yiwen kan n uḍebṣi i d-yefɣen sɣur rradyu taɣelnawt, urǧin ixemmem ad yessenz ifarisen-is. Tizlit-agi yettwasnen  » Yeǧǧa-id Jeddi Abernus « , d yiwet n tezlit icebḥen, i d-yettmeslayen ɣef tjaddit, tanaṣlit, lḥerma d useḥbiber ɣef tgemmi n tmurt n Leqbayel anda i d-yesbeggen unaẓur tamuɣl-is lqayen, imi ɣur-s abernus d aknaw n nnif, lhiba d nekkwa i d-izeggren tasutin n umezruy d tɣerma tamaziɣt.

 » Yeǧǧa-id jeddi abernus « , d-aḍris yura s waṭas n rruḥ imi d ameɣnas n tutlayt d yidles amaziɣ. Abernus mačči d talaba kan, d azamul n timmuzɣa imi ad t-naf di Tefriqt n ugafa s umata, d azamul daɣen n tussra d tirrugza. Uɣalent-as aṭas n tejmilin ama di tmurt n Leqbayel ama di Franṣa, sɣur tddukkliwin d terkeftin n tuddar rradyu d tiliẓri. Sgunfu di talwit !
‘’ Yeǧǧa-id jeddi abernus,
Abernus i-s d yeǧǧa baba-s,
Inna-id ḥadr-it ɣef wammus,
Ma yumes teɣli lqima-s,
Fell-as ur ttak afus,
Neɣ areṭṭal n yiwwas ‘’

Chanez Dahlal