Accueil Tamazight Tajmilt i Lwennas Matub deg wass n tlalit-is

Melbu

Tajmilt i Lwennas Matub deg wass n tlalit-is

59

Limmer mazal-it yedder, ilaq ass-a yesεa 63 n yiseggasen. Maca, ɣeḍṛen-t yiεdawen n tudert akken i asen-isemma. Ass-a, xas ur yelli gar-aneɣ s ugectum, yella, ad yili s tektiwin-is, s tebɣest-is, s umennuɣ-is i mazal yettkemmil ɣer sdat. Ihi, i lmend n umulli n tlalit-is wis 63, tεewwel tddukkla tinmetti-tadelsant Awal Issawal, terra-as tajmilt i unaẓuṛ-nneɣ ameqqṛan. Ayagi, imi i d-εerḍen tameṭṭut-is Massa Nadiya Matub i wakken ad d-tawi awal ɣef tudert-is, amennuɣ-is, akked d usaru n tmettant-is daɣen.

Tella-d temlilit-a ass n sed 26 di yennayer yezrin, di tzeqqa n yisaragen deg tɣiwant n Melbu. Ccil tazeqqa-a d tin meqqṛen, lameεna teččur s lekmal, yerna llan wid ur nufi amkan anda ara qqimen. Aṭas i d-yerzan, myal yiwen d acu d iswi-s, ɣas ma yella aḥulfu-nsen d yiwen; d leḥmala n Dda Lwennas. Ad d-nesmekti d akken ddeqs n wid yettwassnen i d yusan, gar-asen: imura Racid Ulebsir d Yasin Hebbac.

Mebla ma nettu imedyazen i yellan di ttiεad, am Asya Belḥus d Wakli Muhubi akked uneɣmas Muṛad At Mimu i yellan d inebgi n yiseɣ. Taldayt n usarag-a, tella-d ɣef 14:00, s temrect n tsussmi i ṛṛuḥ n Dda Lwennas, syinna, yecna-d kra n tezlatin-is Karim Mersel, i yewwḍen armi d taggara n temsizzelt n Unza n Lwennas. Deg temlilit-a, tserreḥ Nadiya i taɣuct-is mi i d-tessufeɣ iḥulfan-is n ukukru ɣef yimal n umezruy d ccfawa n Lwennas. Dɣa tenna-d d akken deg wayen iεeddan werǧin texdem asarag, lameεna tura d lawan ad temmeslay.

Imi ayen i d-yeǧǧa Lwennas, ayen ɣef wacu yefka tudert-is d tasfelt, bɣan ad t-εedmen s tsertit-nsen yiεdawen-is. Seg tama-nniḍen, tberreḥ-d Nadiya izen i Yimaziɣen anda ma llan, belli Meεtub ur yelli ines ur yelli n twacult-is, meεna d mmi-s n teqbaylit d tmaziɣt s umata. Ihi ass-a, akken i d-tenna, yewwi-d fell-aɣ ad neddakkel i wakken ad neḥrez ayen i aɣ-d-yeǧǧa, ad nqabel adabu i yebɣan ad t-yerr d azamul kan, armi ula d tizlatin-is reffden kan tid i ten-iwulmen.

Ɣer taggara, tekkes tnebgit taqeffalt i teccuyt, imi temmeslay-d ula ɣef wass n tmettant-is, ideg tedder tawaɣit. Tenṭeq s imeṭṭi imir-n : «Lliɣ sεiɣ ala 22 n yiseggasen, wwten-iyi-d s ukuẓ n terṣaṣin. Ayen i ddreɣ d awezɣi ad t-ttuɣ imi nɣan-t sdat wallen-iw,yerna ula d tamṭelt-is ur as-ḥḍireɣ ara». Ma yella ɣef tsussmi-s deg wakud iεeddan tenna-d : «D lxelεa, d ussan berriken i sεeddaɣ, akked d teswiεt-nni i weεren aṭas i d tamentilt. Yerna skud mazal ur d-banen wid i t-yenɣan, aql-i di leḥzen, armi d ass ara temmag teɣdemt».

K. K.