Accueil Tamazight Tajmilt i Nur Uld Ɛmara

Udem gar wudmawen

Tajmilt i Nur Uld Ɛmara

93
- PUBLICITÉ -

Ɣas temmuteḍ, mazal telliḍ, s nnur-ik d tafat i teẓẓiḍ, yis-sen i la nettwali timsal, s temsirin-ik i aɣ-d-iban yimal, s wayen i tgiḍ i nefsi timcukkal. Ɣas ulac-ik telliḍ, trefdeḍ tamaziɣt seg wul , teslemdeḍ-tt s ccbaḥa, ayen akken i tzerɛeḍ di tebḥirt n teqbaylit, ass-a yettemɣay, yettali ccan-is, yeffukti deg yiger n tmazɣa. Teǧǧiḍ-aɣ maca telliḍ, yal ass ttmektayen-k-id wid-nni yuɣen abrid-ik, s ubrid n tmussni, s ubrid n tlelli, s ubrid n timmuɣnest, yid-sen tettiliḍ. Tneǧreḍ abrid, timsirin-ik uɣent deg uɣerbaz neɣ di tmetti.

- PUBLICITÉ -

Yal mi ara temlil tasa d way turew, di tfaskiwin, timeɣriwin, isaragen, tafat-ik tḍewwu, nnur-ik iceɛɛel, tettiliḍ gar-asen, acku asmi akken telliḍ ur teǧǧiḍ amkan, amek ihi ass-a ad tettwattuḍ ! Tajerrumt, ilugan, taseftit, tirawalt, d wayen akk teslemdeḍ deg tiliẓri tamaziɣt s tmaziɣt zgan d inagan, smektayen-aɣ-d s yisem-ik a Nur. Tettifrir fell-aɣ tagut, teǧǧuǧug tefsut, tettnernay tafukt, irezzu-d nnur-ik. Zrin 8 n yiseggasen ɣef wasmi i aɣ-teǧǧiḍ, d iseggasen ur ngi ara tilist gar-ak d wid iḍefren abrid-ik, acku d lɣiba kan ay tɣabeḍ, wamma mazal-ik telliḍ. Tenniḍ nekk ḥemmleɣ kan ad mmeslayeɣ s teqbaylit, mačči s tiyaḍ.

Tenniḍ daɣen “Ma yella tafekka n umdan ssidiren-tt waman, tuččit d lxedma, tutlayt ssidiren-tt sin n yisufar, tira d uselmed-ines”. Kecč tgiḍ-tent i snat, ay ameɣnas, ihi tajmilt-ik meqqret. Urǧin ad tettwattuḍ, acku dima telliḍ. Tamaziɣt, tamaziɣt, tamaziɣt. Ar tufat a Nur Uld Ɛmara.

Kh. A.

- PUBLICITÉ -