Accueil Tamazight Tajmilt i ucennay Ḥalli Ali

At Buɣerdan

Tajmilt i ucennay Ḥalli Ali

20

Ass-nni n ttlata, 6 ɣuct 2019, i d as-tuɣal tejmilt meqqren i ucennay aqbayli Ḥalli Ali deg taddart-is tanaṣlit At Buɣerdan di Buɣni. Yella-d leqdic-agi deg uɣerbaz amenzu At Ḥiǧa n taddart-agi n At Buɣerdan di lwilaya n Tizi Uzzu.

Tebda tejmilt-agi ɣef 9h00 n ssbeḥ, s usterḥeb n yinebgawen i d-yerzan, syin akin, yella-d usersi n tmeqqunt n yijeǧǧigen ɣef uẓekka-s. Mi kfan, ruḥen qeccuc meccuc deg yiwet n tikli meqqren (caraval) ɣer Uxxam n yilmeẓyen. Tin ɣur-s, tella-d tullya n usebdad Ḥalli Ali, yettwabnan i lmend n tejmilt-a, yettwasersen ɣef unekcum n Uxxam n yilmeẓyen. Llant-d diɣ s snat n temsikniyin, yiwet ɣef umecwar-is di tẓuri akked tudert-is, ma d tis snat ɣef wayen yettwarun fell-as akked ttsawer-is. Am wakken daɣen i tettunefk tegnit i tnagiyin d waktayen, ideg i d-meslayen wat twacult-is tameẓyant (axxam-is) d twacult-is tameqqrant (tin n tẓuri) ɣef wayen sɛeddan yid-s.

Ɣef 22h00 n yiḍ, tella-d tmeɣra n ccna sɣur ddeqs n yicennayen iqbayliyen meqqren, i iḥeḍren di tejmilt-agi. Aṭas n yinaẓuren imeqqranen d yimeddukkal-is i d-yusan ɣer leqdic-agi, i wakken ad as-rren merra tajmilt, yal yiwen akken iwaɛa, wa s tezlit, wa s usefru, wa s tnagit…atg. Ad d-nesmekti kan belli, acennay Ḥalli Ali, yettwassnen s tezlit-is yecban agerruj “Yeǧǧa-yi-d jeddi abernus”, yemmut ass n, 22 unbir 2018.

Tuɣal-as yakan tejmilt aseggas iɛeddan sɣur tddukkla tadelsant Tiregwa n At Buɣerdan, tella-d tejmilt-agi seg 25 alamma d 27 ɣuct 2018. Aṭas n yidisan i ittekkan deg usuddes n tejmilt-agi tis snat, gar asen; Tanmehla n yidles n Tizi Uzzu, Aseqqamu Aɣerfan n Lwilaya n Tizi Uzzu d tɣiwant n Assi Yusef ɣer tama n tddukkla-agi n Tirgwa, i d-yettheggin ddima leqdic-agi.
A. A.