Accueil Tamazight Tella-d tmezgunt Tidak n Nna Fa

WEHRAN - Axxam n umezgun Abdelkader Alloula

Tella-d tmezgunt Tidak n Nna Fa

125

Terza-d terbaɛt n “Amezgun amaynut amaziɣ” seg tmurt n Kanada d tinebgit ɣer tmurt n Lezzayer deg waggur-a n Remḍan. Timentilt neɣ leqdic i ten-id-yewwin, d tuzzya ara xedmen ɣer ukkuẓet n twilayin i usenɛet n tmezgunt “Tidak n Nna Fa” ɣef tseddarin n umezgun. Ahil, yebda-d seg Lezzayer tamaneɣt iḍ n, 12 maggu, ɣef 22h, kemmlen leqdic-nsen deg temdint n Wehran, deg Uxxam n umezgun Abdelkader Alloula i nwulef nettabaɛ ticeqqufin n umezgun, ass-nni n ahad ɣef 22h30 s uneḥḍur n waṭas n twaculin tiqbayliyin i izedɣen deg temdint-a d yiɛeggalen n tddukkla Numidya d umaray amatu n Useqqamu unnig n timmuzɣa.

Teɛjeb-asen ayendin tmezgunt-a i d-yewwin ɣef tirza n Nna Faḍma tamɣart yeḍruran si lḥif n tmetti ɣer umejjay akken ad tdawi, maca mi tewweḍ ɣer din, tebda tḥekku-as-d ɣef lḥif tesɛedda akk si zik s yiznen igerrzen i yerran lwelha s unamek ɣer wayen akka nettidir tura ur nelli deg ubrid-is di tmetti n wass-a. Ayen i d-yernan sser i tceqquft-a, d isefra-nni i d-tettawi Nna Fa si tikkelt ɣer tayeḍ, ama ɣef tira, ɣef udrim neɣ ɣef tallelt. Tamezgunt, yura-tt Mass Arab Sekhi i d-yuraren tamlelt (rôle) n Nna Fa akked umeddakkel-is Brahim Benammar i d-yuraren d amejjay. Ula d azayez yedda yid-sen s tyita n ufus yal mi ara gen tigawt i d-igellun s teḍsa d unamek.

Tetturaǧu terbaɛt-a, ad terzu ɣer Yicawiyen di Tbatent ass n 18 maggu, uqbel ad d-ṭṭfen abrid-nsen ɣer yirebbi n tmurt, ɣer temdint n Tizi Uzzu anda ara ssalin leqdic-nsen iḍ n 20 maggu deg Uxxam n umezgun Kateb Yacine. I usmekti, ahil-a yella-d s tallelt gar Useqqamu unnig n timmuzɣa akked tenmehliwin n yidles n twilayin i d-nebder. Ar taggara nesteqsa Mass Arab Sekhi ɣef wamek yezri leqdic-nsen di Wehran, yenna-aɣ-d: “D tikkelt tamezwarut ara d-nerzu ɣer da, maca nwala-d yiwen uzayez aqbayli i iḥemmlen idles, ayen i as-yernan ccbaḥa d tirza n twaculin i itebɛen taceqquft-nneɣ s wazal, yerna nemlal-d tiddukkla Numidya i tikkelt tamezwarut. Nessaram mačči d taneggarut, acku ad neɛreḍ amek ara nemcarak u ad nemɛawan di kra n leqdic i ubaɣur n timmuzɣa”.

Kh. A.