Accueil Tamazight Tiɣirdemt akked tmjellebt

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Tiɣirdemt akked tmjellebt

59

Macahu tellemcahu ad tt-yeḍbeε Ṛebbi d asaru. Yiwen wass iεedda-d umqerqur, tenṭeq ɣur-s tɣirdemt tenna-as: “ A timjellebt”. Terra-as-d: “Acu a tiɣirdemt?”.Tenna-as: “ La t-ttwaliḍ asif iḥemel, nekk ilaq ad zeggreɣ ɣer tama-nniḍen. Tura ma ulac uɣilif, ad i yi-tzeggreḍ”. Ulac uɣilif, d acu kan ugadeɣ ad i yi-teqseḍ.

Annaɣ a timjellebt, ma qqseɣ-kem, ad temteḍ, uma temmuteḍ, ad d-tɣerqeḍ deg wasif, ma tɣerqeḍ ddiɣ yid-m. Ihi, ɣas ur ttagaḍ. Ulac win ara ihudden axxam i deg yella, ulac win ara yessegrirben ṭumubil deg i yedda. Twala temjellebt d tidet, dɣa tenna-as: “ Ihi, ali-d ɣef waεrur-iw ad kem-zeggreɣ”. Tuli tɣirdemt, terkeb, teqlaε temjellebt, truḥ qbala ɣer tama-nniḍen, akken kan wwḍen ɣer ttnaṣif, teqqes tɣirdemt timejeebt. Taneggarut-a, tenna-as: “Annaɣ a tiɣerdemt”. Terra-as-d tɣirdemt: “ Akka a timjellebt”.

I tura a tiɣirdemt, uqbel ad mmteɣ yerna ad tedduḍ ula d kemm, sfehmi-y-id amek ?

A timjellebt, nekk yexleq-iyi-d Ṛebbi ad qqseɣ, ad qqseɣ ɣas azal d ṛruḥ-iw.

Yahia Yanes