Accueil Tamazight Timsizzelt n duktura n tmaziɣt ɣef 17 n yimukan

Tasdawit n Tizi Uzzu

Timsizzelt n duktura n tmaziɣt ɣef 17 n yimukan

105

Yelli ugezdu n tutlayt d yidles amaziɣ n tesdawit Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu, timsizzelt n duktura i useggas-a n 2019, di tlata n tuzzigin-a yellan deg-s: tasekla, tasnilest akked tɣerma. 17 n yimukan i yellan aseggas-a, 4 deg-sen n tuzzigt n tutlayt d tɣerma, yeqqaren di taɣult n tesnalsit (anthropologie) n tgemmi d yidles amaziɣ. Imazwaren n tuzzigt-a, ad ttwaskeyden deg tesnalist tamatut d tesnalsit n tgemmi tamaziɣt. 4 n yimukan-nniḍen, ttunefken i tuzzigt n tutlayt d tsekla yeqqaren di taɣult n tsekla tamaziɣt. Ad ttwaskeyden yisdawanen n tuzzigt deg tiẓri n tsekla d tsekla tamaziɣt.

Ma d tuzzigt n tesnilest d tusnalmudt, d nettat i yewwin amur ameqqran n yimukan s 9 n yimeḍqan. Tlata deg-sen n taɣult n tezrawin tisnalsiyin timaziɣin, tlata-nniḍen n taɣult n tutlayt, tanḍawit d usmuken (aménagement) ma d tlata ineggura n taɣult n tusnalmudt d tutlayt tamaziɣt. Ayen yezdin talata-a n taɣulin, d akayad n tesnilest tamaziɣt, ma d ayen i t-yessemgarden d akayad n tesnawalt i icerken snat-nni n taɣulin timenza, ma d taneggarut-nni d akayad n tusnalmudt ara yilin deg umkan-is. Ad tili temsizzet-a ass n ssebt, 02 unbir 2019, ɣer tmeddit n wass, di tesdawit n Tizi Uzzu. Akayad amenzu ad yili si 13h00 ar 14h30, ma d wis sin si 15h00 ar 17h00.

Ass-agi n letnayen, 23 cutember 2019, i tessuli tallit n ujerred i yebdan ass n 15 deg waggur-a ideg nella. Am wakken diɣ, 3 n yigezda n tutlayt tamaziɣt, yellan di Bgayet d Tubiert akked Tbatent, heggant-d timsizzliyin n duktura i useggas-a n 2019. Deg ugezdu n tmaziɣt n Bgayet, llan 8 n yimukan; 4 n tuzzigt n tsekla wiyaḍ n tesnilest. Ma deg ugezdu n tmaziɣt n Tubiret, ala 6 n yimukan i yellan, yerna n tuzzigt n tsekla kan, 3 n yimukan n taɣult n tsekla tamaziɣt 3 wiyaḍ n tsekla n tisugna. Ula d agezdu n tmaziɣt n Tbatent, tella temsizzelt-a n duktura i tikkelt tamezwarut, imi melmi kan yelli ugezdu-a tiwwura-s. 15 n yimukan i yellan, 5 n tesnilest, 5 n tsekla akked 5 n tesnalsit. Ɣer taggara ad d-nesmekti belli timsizzelt n duktura deg ugezdu n tmaziɣt n Tubiret, ad tili ass n, 28 tuber 2019.

Adaoun Abdelghani