Accueil Tamazight Tislit n lebḥer

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Tislit n lebḥer

146

Aseggaḍ: ‘’Aql-am…ittusemma…bɣiɣ ad zewǧeɣ maca’’.
Tislit n lebḥeṛ: ‘’Acu?
Aseggaḍ: ‘’Bɣiɣ yelli-s n ṣelṭan, maca tceṛḍ-iyi ddheb d izumal tura ilaq-iyi…’’
Twala teslit n lebḥeṛ ikeṭeṛ fell-as, maca ifat isellek-itt yerna twaεdit tenna-as: ‘’Qqen allen-ik’’.
Aseggaḍ, yeqqen-itent. Tislit n lebḥeṛ: ‘’Ldi-tent tura’’. Yaf ɣer tama-s lwiz d lfeṭṭa, iruḥ ittazal, yezweǧ d yelli-s n ṣelṭan. Daɣen yiwet n tikkelt, iṣubb ɣer lebḥeṛ la yessawal s zzεaf i teslit n lebḥeṛ. Teffeɣ-d ɣur-s: ‘’Acu teḥwaǧeḍ?’’.


-Aql-am tameṭṭut-iw ɣas akken tettidir deg leqseṛ akken i tebɣa, maca seg wakken d yelli-s n ṣselṭan, tezga tettcenif fell-i, tura …ittusemma bɣiɣ ah…
-Ay aseggaḍ, ayen akken akk i d ak-d-ffkiɣ, ur testeqneεeḍ ara, tewwteḍ armi lḥekam-iw εyan deg-i, tura i wakken nekk yid-k ad nemsellak, aql-i. Yaf-d lḥal teqqim ɣef uẓru di lebḥeṛ, tettuɣal d tamectuḥt, d tamectuḥt, armi tuɣal annect n twizet. Yuzzel useggaḍ ɣer uẓru-nni, yaf tislit n lebḥeṛ tuɣal d tawizet amzun-itt. Yeddem-itt, yewwi-tt i uḥeddad n ddheb, yenna-as: ‘’Ay aḥeddad, muqel tawizet-agi ma ad tt-taɣeḍ?

Aḥeddad: ‘’Zzi-d kan’’. Imuqel-itt, yaf mačči d tawizet n menwala, yenna-as: ‘’Ay aseggaḍ, ad tt-wezneɣ, ayen i d-tewwi di lmizan, ad ak-tefkeɣ d εecra n yimuren’’. Yeqbel useggaḍ.
Yeddem-d uḥeddad lmizan, yesres tawizet deg yiwet n tqessult n lmizan, la d-yettεemmiṛ tayeḍ s sdeq, maca yugi lmizan ad yali. Aḥeddad, yeffeɣ-it leεqel amek? Annec-ten meṛṛa n ddheb ur zmiren i yiwet n twizet, yemmeɣ ɣef useggaḍ, yenna-as: ‘’Awah, kečč d aseḥḥar, tebɣiḍ kan ad i yi-takreḍ, amek akka yiwet n twizet…! Yeffqeɛ useggaḍ yenna-as: ‘’Rǧu, kkes afus-ik, mačči d amaker nekkini’’.

Mi la ttemčaqlalen akken, yekcem-d yiwen umɣar, tamart-is d tamellalt, yenṭeq: ‘’Hennit iman-nwen, d nekk ara awen-d-yesfehmen tamsalt-agi’’. Sin-nni smeḥsisen. Amɣar: ‘’Kečč ay aḥeddad, limmeṛ ad terreḍ meṛṛa ɣer lmizan-agi taḥanutt-ik, ur i ttembiwil ara. Ma d kečč ay aseggaḍ, awi tawizet-ik, deggeṛ-itt ɣer lebḥeṛ. Aεebbuḍ-ik, siwa akal ara t-yeččaren. Ṭṭamaε d awezɣi ad yeṛwu, ayen I as-yehwan yekesb-it, ad immet d igellil.

Yahia Yanes