Accueil Tamazight Tura, ula d awal n lḥubb, d areṭṭal !

Tameɣra n S-Valentin Yerra-tt-id Umaziɣ n zik ɣer unnar

Tura, ula d awal n lḥubb, d areṭṭal !

185

 ‘’Mi akken tella tameṭṭut deg Lhend, ur teswi acemma, mi yemmut urgaz-is, ad tt-meḍḍlen d tamuddirt yid-s. Mi akken Aɛraben ttemḍalen tiḥdayin-nsen d timuddirin, nwan ssamasent i yiseɣ-nsen. Mi akken ḥizen tameṭṭut deg tmurt n Ccin, nwan dakken tumes. Deg lweqt-nni, Imaziɣen, srusun taɛeṣṣabt (couroune) ɣef unyir n tmeṭṭut,  rran-tt d tageldunt u tamnayt deg Tefriqt n ugafa d tirni’’. Awalen-a, yeǧǧa-ten-id Ibn Khaldoun. Uqbel aya, ma numen ayen nnan d wayen uran kra ɣef umezruy n yimaziɣen, ad naf, diɣ, d yiwen n umaziɣ amasiḥi, Ɣilas 1u, i d-yerran ɣer unnar tameɣra-agi n Saint-Valentin i yellan tettwagdel ɣef ssebba n waya : seg wakken ixetter kan ugellid n Rumman ṭṭradat-is, ihi inuda ad iẓer ssebba n waya. Nnan-as-d d akken mi ara ttnaɣen yiserdasen-is, ttxemmimen aṭas ɣef warraw-nsen akked tlawin-nsen. Dɣa, deg yimir yegdel zzwaǧ.

Acu kan ttruḥun ɣer tmezgida (Eglise), ttezwaǧen u ttɛeqqiden s tuffra. Ass-a, yuɣal zzwaǧ, ɛinani, leḥmala s tuffra ! Tettwaɛeggeb tmetti : tzemreḍ ad d-tiniḍ sdat n twacult-ik, kerheɣ tihin, u ad iɛeddi akken iwata, meɛna, ma yewwet-ik Rebbi, ini-ḍ ḥemmleɣ tagi neɣ tihin. D terwi fell-ak. Akken yebɣu yili lḥal, tebda tettnefsusi tesweɛt deg tudert n tsuta-agi n tura. Ilul-d ula d awal ‘’Tayri’’, mbeɛd mi d-terḍel Teqbaylit awal ‘’Lḥubb-leḥmala’’. Tameɣra tameggazt n Saint Valentin i yal ameɛcuq.

Hocine Moula