Accueil Tamazight Ur d-yettili ara ttiεad n tfaska n uderyis

Tifra

Ur d-yettili ara ttiεad n tfaska n uderyis

82

Tiddukkla Itri n Ibuṛayen i d-yezgan deg tɣiwant n Tifra, tadayṛa n Sidi Ɛic, i yettwassnen nezzeh deg twilayt n Bgayet, yerna teṭṭef amkan-is gar tiyaḍ, tesεa azal d ameqqṛan. Ayagi s leqdic-nsen adelsan amerkanti; ama deg tama n uzawan d ccna, amezgun neɣ n usebɣes d usider n wansayen. Dɣa akken i tuɣ tannumi, tettheggi-d tddukkla-a, yal aseggas, tafaska n uderyis, anda i tettara tajmilt i yiwen seg yinaẓuṛen, neɣ i wid i yettwasnen deg unnar n tmussni. Gar wid iwumi terra tajmilt deg yiseggasen yezrin, ad d-nader Lwiza, Bujemεa Agraw, Ɛmur Ɛebdennuṛ d wiyaḍ. Ma yella d tezrigt tis ṣdis n useggas-a i yellan tettuṛaǧu ad d-tili ussan n 22 d 23 meɣṛes 2019, d tajmilt i unaẓuṛ Mǧahed Ḥamid, ur d-tettili ara deg ttiεad-is. Aya imi sleḥmen-tt ɣer uzemz ur d-nban. Ɣef tmentilt n waya, imḍebbṛen n tddukkla-a d uselway-is Mass Murad Tuwak, ttwalin d akken, addad amiran n tmurt, ur asen-yesmiḥ ara ad xeddmen leqdic-nsen akken iwulem. Ɣef leḥsab n wid iqeddcen di tddukkla-a, tasertit, d umussu aɣerfan i d-yekkren yeǧǧa tamurt trekkem, ihi ur zmiren ad gen tafaska-a, alamma tefra neɣ tebbens taluft-a. Ma yella seg tama n yimezdaɣ d wid yettabaεen leqdic n tddukkla, bḍan ɣef sin n yiḥricen. Amezwaru d wid iwumu tehwa tikti, ttwalin d amennuɣ ɣef tmurt-nsen d ubaɣuṛ-is i yezwaren. Seg tama tayeḍ, llan wid yellan mgal n tikti, imi ttwalin leqdic ɣef yidles yexḍa tasertit. Yerna leqdic adelsan yesnernay di ccan n ugdud. Ɣef waya i asen-yezwar uselway n tddukkla-a, yessuter-asen ssmaḥ, yerna yessarem ad d-gzun medden tamsalt-a.
K. K.