Accueil Tamazight «Ur ttɛeṭṭileɣ ara ad d-heggiɣ aḍebsi wis sin…»

MeẒyan Xalifi, d acennay ameẓyan

«Ur ttɛeṭṭileɣ ara ad d-heggiɣ aḍebsi wis sin…»

101

Meẓyan Xalifi, d aɛeggal deg Useqqamu aɣiwan n yilemẓiyen n Ayt Smaɛel, d ilemẓi i yesɛan aḍebsi n ccna. Nefka-as kra n yisteqsiyen, ha-t-an wacu i aɣ-d-yerra.

Aɣmis n Yimaziɣen : Amek i d-tufiḍ iman-ik deg wannar tẓuri ?
Meẓyan Xalifi :
Tura amek qqaren wat zik: »Am baba-s am, mmi-s! ». Ihi nekk am wakken ḍefreɣ kan tawacult-iw, imi tawacult-iw, tekker-d deg tẓuri. Nekk uɣeɣ-d abrid-nsen, acku segmi lliɣ meẓẓiyeɣ, nekk ḥemmleɣ taẓuri d wayen icudden ɣur-s.

Mmeslay-aɣ-d ɣef uḍebsi-k amenzu n ccna…
Ma nerra-d awal ɣer uḍebsi-w amenzu « Azuzzen », yesɛa sa (7) n tezlatin, yal yiwet s usentel-is. Ɛiwnen-iyi deg-s wayetma, tugart deg yisefra, armi i d-yewweḍ akken yella.

D acu d isental i tecniḍ deg-s s umata ?
Wwiɣ-d deg-s s umata ɣef umaḍal n uɣerbaz imi ɛawdeɣ i tezlit n Sadeq Ǧemɛawi ɣef uselmad. Cniɣ daɣen ɣef tɣawsiwin n zik i yettwattun tura, ɣef yimawlan, ɣef umussnaw Anecṭayen d ɣef ccbaḥa n ddunit.

D anwa n ssenf n ccna i tḥemmleḍ ?
Nekk zemmreɣ ad d-iniɣ, ḥemmleɣ akk lesnaf n ccna, meɛna s umata ahat ḥemmleɣ ugar ccna atrar.

Tesbeddem-d ussan-a Aseqqamu aɣiwan n yilemẓiyen n Ayt Smaɛel. Amek i d-yella waya ?
Yessawel-aneɣ-d lmir-nneɣ, Mass Sadeq Rebbaɛi, i wakken ad nemmeslay ɣef usenfar-a. Kra n wussan kan, nesnulfa-t-id, nvuṭi ɣef nnuba n yal yiwen. Nekk aql-i deg-s d aselway wis sin. Sarameɣ ad nebdu ahil n warmuden ara d-yawin abaɣur i tɣiwant-nneɣ.

Ɣef tmuɣli-k, d acu i yeǧǧan ilemẓiyen n Ayt Smaɛel ur llin s ṭṭaqa deg umussu asdukklan ?
Yezmer lḥal yecɣeb-iten wayen-nniḍen. Rnu, ula d tterbya n tmetti s umata, ilaq-as uɛiwed. Ilaq ad naɣ tannumi deg wayen yelhan.

Ahat yella usenfar i tettheggiḍ akka tura ?
Bɣiɣ ad d-lhuɣ d tɣuri imi aseggas-a ad sɛeddiɣ akayad n BAC. Maca ur ttɛeṭṭileɣ ara ad bduɣ i uheggi n uḍebsi wis sin, ma yebɣa Rebbi.

Yesteqsa-t M. K.