Accueil Tamazight Yeffeɣ-d wammud n yisefra d tajmilt i Kaysa Xalifi

Ajdid deg tira

Yeffeɣ-d wammud n yisefra d tajmilt i Kaysa Xalifi

262

Ussan yezrin i d-yeffeɣ s talɣa taliktrunant yiwen n wammud n yisefra d tajmilt i tmarut Tazwawt Kaysa Xalifi i aɣ-yeǧǧan ass n 25 yunyu n useggas n 2018. Ad d-nerr awellih dakken isefra i d-yeddan deg wammud-a, d wid n yimedyazen i d-yessuffɣen iḥulfan-nsen deg yifyar seld tamettant n tmarut-a tilemẓit. D taɣara-nsen akken ad d-beyynen leḥzen-nsen d uqader-nsen i tin yennuɣen ladɣa ɣef teqbaylit s teḥdeq d tegzi.

Ddeqs n yismawen n yimedyazen i nezmer ad naf deg wammud-a, ama d imucaɛen neɣ d ibujaden, imi yuweḍ umḍan-nsen ɣer 26. «Akken i d-nberreḥ  di  yulyu  2018,  a-t-an nsegraw-d isefra n yimedyazen i d-yessenfalin iḥulfan-nsen  s  tmeɣrut  (isefra  iwezlanen d yiɣezfanen)  ɣef tmettant n Kaysa fell-as talwit, nga-t-id d ammud s uzwel n «Ammud aberkan», nezmer ad nɣer aya deg wawal i d-yezwaren isefra deg wammud.

Si tama tayeḍ, yella yetturaǧu ad d-yettwasiẓreg wammud-a s talɣa n ukaɣeḍ, maca tallit n umerreḥ n coronavirus, teǧǧa ad muqqlen ttawil n internet wid ibedden i usenfar-a n ugmar n yisefra-nni deg udlis. « Ɣas ma yella yakan d asenfar n usiẓreg, nesres-d ammud-a di internet s talɣa PDF i uzdam  ilelli,  akken  ad  nebḍu  iḥulfan  n yimedyazen-nneɣ akked yimeɣriyen, daɣen ad d-issinen ugar si Kaysa Xalifi s ubrid n ufyir. Iban, nebɣa daɣ ad d-nesmekti d ad nerr tajmilt i tmarut-a Tazwawt i isqedcen di tudert-is akk tizemmar-is  i  useḥbiber  ɣef  tutlayt-is d yidles–is », i d-yeddan daɣen deg wawal n udlis ».   Ihi wid yebɣan ad ɣren ammud-a n tejmilt, zemren ad nadin azwel « Ammud aberkan » deg tɣerɣert n calameo.com, neɣ ad kecmen srid ɣer tansa-a: https://fr.calameo.com/read/000163553afcb70bf989c.

M. Azwaw