Accueil Tamazight Yettunefk i tkebbanit n COSIDER

Asenfar n lebni n sbiṭer n Maɛatqa

Yettunefk i tkebbanit n COSIDER

22

Asenfar n lebni n sbiṭer n tɣiwant n Mεatqa, yettuεeggen acḥal d aseggas-aya sɣur yimḍebbren n ugerzu n Tizi Uzzu. Yeffeɣ-d s wudem unṣib deg useggas n 2012, lebni n sbiṭer n 60 n yimterḥen deg umḍiq n unnar n ddabex uḍar iwumi qqaren Ifekran, yettabaεen ɣer tɣiwant n Ssuk El Tenin. Asenfar-agi n sbiṭer, tettunefk-as tedrimt n 60 n yimelyaren n sentim, maca tadrimt-agi, drus maḍi.

Dɣa, ula d tikebbaniyin n lebni, gummant ad qablent ssuma n usenfar iseg i d-tberreḥ tenmehla n tdawsa d uɣref n ugerzu n Tizi Uzzu. Dɣa seg useggas-nni 2012, yuɣal deg ṭtarf, yettwattu usenfar, ɣas ma yella-d lḥers meqqren seg teseqquma n tudrin, tiddukkliwin d yimḍebren n tɣiwanin i lebni n Sbiṭer, anda fkan d asfel annar n ddabex uḍar awḥid n dayra n Mεatqa. Ɣas ma imḍebbren n tenmehla n tdawsa d uɣref n ugerzu, weεden acḥad d tikkelt ɣer yidi-sen lwaliya yemgaraden iεeddan ɣef uqerru n ugerzu n Tizi Uzzu, i d iwekden sdat n tɣamsa s tifrat s lemɣawla n yiɣeblan n usenfar-agi n lebni n sbiṭer, maca acema ur yelli, dɣa mazal ar ass-a urεad yebdi s wudem unṣib.

Deg wussan-agi ineggura, yuɣal-d usirem ɣer yimezdaɣ n dayra n Mεatqa, seld yiwen n leblan i d-yeffɣen i yeεnan beddu n usenfar-agi. Dayen i seg i d-yewked uselway n useqqamu aɣerfan aɣiwan n Ssuk El Tenin, dɣa yenna-d d akken asenfar n sbiṭer yettunefk i tkebbanit n COSIDER sɣur uneɣlaf n tdawsa d uɣref. Dɣa dima ɣef leḥsab n usenway n useqqamu, d taneɣlaft n tdawsa ad yelhun s tmerna n tedrimt iwulmen i lebni n sbiṭer-agi. Ayen i d-ibggnen lebɣi n yimḍebbren s lebni n usenfar-agi, d tirza n terbaεt n yimussnawen n lebni n tkebbanit n COSIDER d terbaεt n srabes n lebni n tɣiwant n Ssuk El Tenin ɣer wadag anda ara yettwabnu usenfar, akken ad walin amek ara yili.

A. Z.