Accueil Tamazight Yettwamḍel ass-nni n ssebt deg taddart-is

Yettwamḍel ass-nni n ssebt deg taddart-is

105

Ass-nni n ssebt, 14 deg unbir 2020 i yettwamḍel uselway aqdim n terbaɛt n yilmeẓyen n Leqbayel (JSK), Muḥend Crif Ḥannaci, deg taddart-is Iɣil n Tazart. Yemmut lǧmɛa iɛeddan mbeɛd mi yuḍen acḥal-aya. Aṭas n yimdanen i d-yerzan ɣer temḍelt-is seg yal tiɣmert n tmurt n Lezzayer, ladɣa imḍebbren akked yinaddalen n ddabex uḍar, ad d-nebder Medouar n LFP, Said Allik imḍebber aqdim n USMA, Omr Ghrib, Imḍebber aqdimn MCA, Nssim Abderraḥmane, imḍebber n JSK,ineddalen iqdimen n JSK, Mourad Karouf, Omar Hamand, Fawzi Moussouni, Hmid Sadmi, Rabie Meftah, Walid Bencherifa, Loune Gaououi, Hakim Meddane, Brahim Zafour d wiyaḍ. Yella d aselway n terbaɛt n JSK seg useggas n 1993 armi d 2017. Lexbar n tmettant-is, yesseḥzen aṭas tawacult n ddabex uḍar n tmurt n Lezzayer  akked yimfarǧen-is. Ḥannaci, yella d azamul n ddabex azzayri, yesɛedda ddunit-is meṛṛa deg waddal-a. Yella d amyurar di temḥadit n JSK deg useggas n 1969 armi d 1983. yid-s yewwi tẓa n warrazen, gar-sen : sediset n telɣuɣuyin tiɣelnawin, yiwet n teqbuct n Lezzayer, yiwet n temɣunt n yilɣuɣen n Tefriqt, yiwet teqbuct ifazen n Tefriqt. Sakin, d aselway n yizmawen n Ǧerǧer seg 1993 armi d 2017. Netta d yiwen gar yiselwayen n tmurt yewwin aṭas n warrazen : ukuẓet n telɣuɣuyin tiɣelnawin , kraḍet  n teqbucin n tfidiralit n Tefqrit , snat n teqbucin n Lezzayer, yiwet teqbuct n Tefriqt n yimernayen n teqbuct. Aṭas n trebbuyaɛ, isleɣmayen d yimyuraren iqdimen i as-yerran tajmilt, ladɣa ɣef leqdic-is ameqqaṛan, imi imudd-d aṭas mi akken yella di tmehla. Ibedd di yal taswiɛt, uṛǧin isemmeḥ deg yizerfan n terbaɛt-is. Ḥannaci, isem-is yettwaru s dheb deg udlis n waddal azzayri, yiwen ur yezmir ad t-yemḥu imi ad yeqqim lebda.

Sgunfu di talwit.

Yacine Meghzifene