Accueil Tamazight Yir cceḥḥa

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Yir cceḥḥa

76

Macahu tellem cahu, Öebbi ad tt-iselhu, ad tt-iɣzif annect n usaru. Qarren wat zik, yuli yiwen n yilemẓi s adrar i wakken ad iẓur xali-s i izedɣen di taddart. xali-s-agi, d bab n lmal, yekseb abeqri d uɣelmi, yerna tamurt, tizemrin d tmeɣrusin.

Yettusemma d amerkanti. Mi yewweḍ, yaf-n xali-s deg yiwet n tegnit am wakken ur yesɛi ula d lqidar yimensi. Llebsa idlen tafekka-s, yal tafawet s tfawet, ula d tezdeg ur zeddigit ara. Awah mačči d ayen i ɣef ara yessusem, yenṭeq ɣer-s :”A xali”
Xali-s: “Acu?”
-Annaɣ a xali, ssɛaya, imudd-ak Ṛebbi, Llah ibarek, maca d acu-tt yakk liḥala-agi. Aql-ik ad d-tettbaneḍ d kečč i d aɛeṭṭar akk amezwaru di taddart
-Ih, a mmi, nuggad ad aɣ-teḍru, ddunit teddewwir.
Meḥsub yugad ad kfun isurdiyen, ad yuɣal d igellil.
-Awah a xali, ay akken yebɣu tdewwer ddunit, ay akken tebɣu teḍru-ak, ur ak-tessawaḍ ara akka i tewwveḍ.
Yahia Yanes